Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Uỷ quyền cho địa phương cấp, quản lý mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu

Mai Anh - 14:30 24/03/2023 GMT+7
Ngày 23/3, Bộ NN-PTNT có văn bản số 1776 (sau đây gọi la văn bản 1776) gửi Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Sở NN-PTNT các tỉnh về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Theo đó, quy định mới về cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu sẽ được phân cấp triệt để về địa phương.

Nội dung của văn bản 1776 phân cấp triệt để cho địa phương trong công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đồng thời, thông qua văn bản này, địa phương sẽ chủ động hơn trong việc giải quyết nhu cầu về cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu nông sản và phát triển nông nghiệp.

Nội dung về việc ủy quyền phân cấp cho địa phương. Trước đây, nhiều nhiệm vụ đã được Cục BVTV phân cấp cho địa phương, chiếm đến 95% khối lượng công việc bao gồm: Tiếp nhận đề nghị của tổ chức/các nhân, thực hiện kiểm tra thực tế, hoàn thiện biên bản cũng như hồ sơ và gửi ra Cục BVTV để gửi cho nước nhập khẩu phê duyệt và cấp mã số, cũng như thực hiện giám sát, đánh giá hàng năm đối với mã số vùng trồng.

Mã số vùng trồng giúp nông sản rộng đường xuất khẩu.

Nay sẽ có thêm một bước nữa, đó là ủy quyền cho địa phương thực hiện luôn việc cấp mã số đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói này. Đồng thời, địa phương sẽ lưu trữ toàn bộ hồ sơ giấy tờ liên quan, không cần gửi hồ sơ về Cục BVTV.

Mặc dù có nhiều điểm mới, nhưng công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được phân cấp về địa phương trong một khoảng thời gian dài, thực hiện phần lớn công việc liên quan. Chính vì thế các cán bộ đầu mối cũng như chi cục trồng trọt và BVTV các tỉnh đã được tập huấn liên tục, trao đổi thường xuyên với Cục BVTV nên công việc đã đi vào nề nếp.

Văn bản 1776 của Bộ NN-PTNT chỉ tiến thêm một bước là giao việc cấp mã số, lưu giữ hồ sơ về địa phương. Những nội dung còn lại chủ yếu mang tính định hướng, giúp địa phương có thể dễ dàng triển khai khi thực hiện, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Để việc triển khai văn bản 1776 cũng cần phải được hướng dẫn cụ thể để thống nhất cho mọi đối tượng, từ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật ở địa phương đến nông dân và chủ doanh nghiệp sẽ triển khai một cách hiệu quả việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, góp phần giúp ngành nông nghiệp hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ USD trong năm 2023.