Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Giúp nông dân vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa sản xuất hiệu quả

13:11 27/07/2021 GMT+7

Trung tuần tháng 7, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã ban hành Kế hoạch số 352 về việc Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Đoàn công tác của T.Ư Hội NDVN thăm mô hình nuôi trâu của HTX Xuân Oanh (TT. Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Kế hoạch có các nội dung chủ yếu sau: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước đã tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế – xã hội. Việc ban hành Kế hoạch số 352 nhằm phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên, ND cả nước chủ động và quyết tâm chống dịch, khắc phục hậu quả và tác động của đại dịch Covid-19, góp phần đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất hành động của cán bộ, hội viên, ND trong cả nước về phòng chống dịch trong giai đoạn mới với tính chất nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp hơn; giúp cho cán bộ, hội viên ND thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid – 19.

Việc tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp luôn có tiềm năng, cơ hội và lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế của đất nước, bắt kịp với khu vực và thế giới. Chính vì vậy, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với giải pháp phù hợp, hiệu quả để động viên, hỗ trợ hội viên, ND tháo gỡ khó khăn, khắc phục tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiệu quả trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dịch Covid – 19 và những tác động tới sản xuất kinh doanh: Việc tuyên truyền những tác động tiêu cực của dịch covid-19 đến phát triển KT – XH của đất nước, sản xuất và tiêu thụ nông sản, đời sống, việc làm, thu nhập của người nông dân để giúp cán bộ, hội viên ND nắm rõ và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Giúp họ thấy được yêu cầu sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, liên kết hợp tác sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, các điều kiện, quy chuẩn, tiêu chuẩn nhằm tiêu thụ sản phẩm trong nước và quốc tế, hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do tác động dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Từ đó có thể tạo chuyển biến tư duy trong sản xuất, kinh doanh của nông dân từ coi trọng về số lượng chuyển sang nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị lợi nhuận cao; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ; từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn; sản xuất có trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên, ND và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thứ hai, vận động hội viên, nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong điều kiện phòng chống dịch Covid – 19: Vận động, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động hiệu quả, các mô hình có sự tham gia liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất…Giúp đỡ, vận động hội viên, nông dân thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn phù hợp với quy hoạch và điều kiện của từng vùng, đặc điểm của từng sản phẩm; chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ… góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản.

Nâng cao chất lượng phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vận động ND sản xuất, kinh doanh giỏi nâng cao ý thức, tinh thần tương trợ giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn ở địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết sản xuất, thị trường tiêu thụ cho các hộ nông dân khác để giúp nhau cùng vươn lên làm giàu.

Hội ND các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, công ty, doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt tiêu chuẩn, chất lượng VietGAP, GlobalGAP.

T.Ư Hội NDVN và HND TP. Hà Nội tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản giúp ND.

Thứ ba, hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp: Hội ND các cấp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ ND, vận động, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đặc biệt là hỗ trợ kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho ND. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác để hỗ trợ hội viên, ND vay vốn phục vụ phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh; Chủ động phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho ND.

Thứ tư, vận động, hỗ trợ hội viên ND chuyển đổi số, tham gia phát triển kinh tế số và thương mại điện tử: Các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền về đặc điểm, tính ưu việt và xu hướng phát triển của nền kinh tế số. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, ND nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin để có thể tự tìm kiếm thông tin, nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, mua bán hàng online và làm việc trên môi trường internet…

Thứ năm, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo và hỗ trợ tạo điều kiện để các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, ND tổ chức sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN giao Ban Kinh tế T.Ư Hội chủ trì tham mưu và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ T.Ư Hội. Đồng thời, các Ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động cụ thể để hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các cấp Hội và hội viên, ND triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đã đề ra.

Quang Tú