Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở xã Phú Diên

Viết Quang - 15:37 27/08/2022 GMT+7
Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức 12 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý gắn với hoạt động tuyên truyền, hòa giải ở cơ sở cho 638 lượt người, giúp nông dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân trong huyện Phú Vang.

Mỗi thành viên của CLB là một tuyên truyền viên tích cực

Từ những điểm nổi trội đó của mô hình câu lạc bộ, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân xã Phú Diên thành lập và ra mắt CLB “Nông dân với pháp luật”, với 50 thành viên tham gia ban đầu; trong đó Chủ nhiệm CLB là đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, 2 Phó Chủ nhiệm gồm Chủ tịch Hội Nông dân xã và 1 cán bộ Tư pháp xã.

Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” là nơi tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật. Hiện nay, mô hình này đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

Trước đây, nhiều hội viên nông dân do không am hiểu pháp luật nên khi vướng vào những vấn đề liên quan đến pháp luật thì họ rất bị động. Khi bị xâm phạm đến lợi ích chính đáng, một số hội viên nông dân đã khiếu kiện không đúng nơi, vượt cấp và kết quả mang lại không cao. Vì vậy, việc xây dựng Câu lạc bộ (CLB) nhằm giúp cho Hội Nông dân cơ sở thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, tham gia giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn.

Thông qua CLB “Nông dân với pháp luật”, hội viên nông dân và các thành viên CLB có cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức pháp luật cần thiết,giúp các thành viên CLB nắm vững pháp luật, có điều kiện học tập, kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền đối với những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên nông dân cũng như những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở địa phương.

Một buổi sinh hoạt CLB Nông dân với Pháp luật tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang.

CLB "Nông dân với pháp luật" còn phát huy tính tích cực của mọi giới, mọi ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thi hành pháp luật, góp phần làm lành mạnh cuộc sống. Hình thức sinh hoạt này cũng đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, văn nghệ, đời sống tinh thần và nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp luật của nông dân, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ở cơ sở vững mạnh. Mỗi thành viên của CLB là một tuyên truyền viên tích cực, tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với người dân ở cơ sở nên sẽ có trách nhiệm chuyển tải đến cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân những kiến thức pháp luật, về Quy chế dân chủ ở cơ sở… Từ đó, CLB góp phần giúp công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và quần chúng nhân dân ở các địa phương được hiệu quả hơn.

Tạo ra môi trường để hội viên học tập, tìm hiểu về kiến thức pháp luật tốt hơn

Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Diên cho biết: “CLB hiện có 50 hội viên. Kể từ ngày thành lập đến nay, CLB đã duy trì sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ, có xây dựng quy chế hoạt động. Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã nắm bắt được những nội dung của một số luật quan trọng, thiết thực để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại - Tố cáo, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ Môi trường,... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân của xã nhà; đồng thời giúp cho tổ chức Hội Nông dân cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân”.

Ông Lê Văn Lựa - một Tổ trưởng của CLB Nông dân với pháp luật xã Phú Diên (ở thôn Diên Lộc) chia sẻ: “Để tham gia làm thành viên của CLB, bản thân tôi và gia đình luôn có ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Riêng bản thân tôi luôn nỗ lực, cố gắng tìm tòi, học hỏi để phát triển kinh tế của gia đình, làm sao có hiệu quả cao nhất. Tham gia vào CLB thì sự hiểu biết pháp luật của tôi cũng được nâng lên đáng kể”.

Ông Trần Văn Bình - một tổ phó của CLB - cho biết: “CLB Nông dân với pháp luật là mô hình hay, góp phần giúp cho mỗi nông dân có thêm những kiến thức cần thiết về pháp luật. Bản thân tôi mong muốn CLB sẽ có nhiều hoạt động phổ biến pháp luật phong phú, đa dạng, nhằm tạo ra một môi trường để hội viên nông dân học tập, tìm hiểu về kiến thức pháp luật tốt hơn”.

Có thể nói rằng, mô hình các CLB “Nông dân với pháp luật” của xã Phú Diên đã bắt đầu phát huy được vai trò tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân ngay tại cơ sở. Đây cũng chính là cầu nối giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về pháp luật, có ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện cho biết sẽ chỉ đạo Hội Nông dân xã Phú Diên tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt CLB định kỳ theo Quy chế của CLB đã đề ra; bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương và tình hình công tác Hội nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho thành viên CLB nói riêng và hội viên nông dân trên địa bàn xã  nói chung về những kiến thức pháp luật cần thiết, giúp cho hội viên nông dân nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Diên xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ đó, chỉ đạo tiếp tục nhân rộng trong hệ thống tổ chức Hội Nông dân ở các xã, thị trấn còn lại của huyện.


THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG

Hiệu quả lan toả từ các CLB Nông dân với pháp luật ở Quảng Ngãi
(Tapchinongthonmoi.vn) - Những năm qua, Hội Nông dân cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đa dạng các mô hình Câu lạc bộ (CLB) nông dân. Các CLB không chỉ giúp hội viên nông dân nắm được chính sách, pháp luật mà còn liên kết phát triển sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết trong đời sống xã hội, góp phần đổi mới hình thức hoạt động của Hội và phong trào nông dân.