Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm trước ngày 31/3/2024

15:41 08/12/2023 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những vướng mắc, tồn tại để hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm trước ngày 31/3/2024.

Sáng 8/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và Quản lý Vị trí Việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì hội nghị.

Cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Về mục tiêu, từ nay đến tháng 3/2024: hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm và phê duyệt vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ tháng 4/2024 trở đi sẽ rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm và điều chỉnh kịp thời vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cũng theo báo cáo, Đề án hướng tới từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn sự nghiệp công lập gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước.

Đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm cũng cần bảo đảm các nội dung. Tên vị trí, việc làm được sử dụng thống nhất theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Bản mô tả vị trí, việc làm sẽ được mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Khung năng lực vị trí, việc làm sẽ được mô tả cụ thể, phù hợp với yêu cầu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cần có tính kế thừa và đáp ứng yêu cầu từng bước cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; xác định cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với hạng của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp.

Sắp xếp vị trí việc làm nhưng không làm tăng biên chế

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành kiến nghị các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, ban hành hướng dẫn cụ thể định mức biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh đó có chính sách cụ thể, hợp lý trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ dôi dư, luân chuyển, điều động khi thực hiện đề án vị trí việc làm. Các địa phương cũng đề nghị Bộ Nội vụ và các Bộ chuyên ngành nghiên cứu, có đánh giá, rà soát; tổng hợp các vị trí việc làm phù hợp với thực tiễn triển khai nhiệm vụ, đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn trước để bổ sung vào danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm phải bảo đảm mục tiêu cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước.

"Sắp xếp vị trí việc làm nhưng không làm tăng biên chế" - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh. Bên cạnh đó, thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Không cầu toàn nhưng cũng không chủ quan, hời hợt

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá qua quá trình triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm, có thể khẳng định chủ trương, đường lối, mục tiêu mạch lạc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của tất cả mọi người; quá trình triển khai đã có sự chuyển động rất tích cực. Đến nay, các bộ, ngành Trung ương đã có Thông tư hướng dẫn.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, hiện nay việc triển khai đang bị chậm vì đây là nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, áp lực về thời gian nhưng "phải làm, khó tới đâu giải quyết tới đó."

Thông tư hướng dẫn đã có tuy nhiên chưa bao quát được các đặc thù của địa phương, chưa đồng bộ các Thông tư của các Bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện. Người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung này.

"Phấn đấu chất lượng cao nhất, đảm bảo những nguyên tắc chung, đồng thời phải có sự linh hoạt nhất định, không cầu toàn nhưng cũng không chủ quan, hời hợt. Trong khuôn khổ cho phép của các quy định, cần phân cấp trách nhiệm cho các địa phương, đơn vị" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin, phản hồi; phối hợp các bộ, ngành trả lời tham vấn các nội dung; tham mưu Ban Chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bộ Nội vụ phối hợp tốt các Ban, ngành Trung ương chuẩn bị báo cáo tốt nhất thể hiện thực trạng, khó khăn để Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương nắm được để quyết liệt xử lý.

"Các bộ, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những vướng mắc, tồn tại để triển khai. Hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm trước ngày 31/3/2024" - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh./.

Theo TTXVN/Vietnam+