Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hoàn thiện tổ chức Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

10:54 22/01/2022 GMT+7
Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng trong giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên...

Chiều 21/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trình Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tổ chức phiên họp lần thứ hai. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã trình bày những nét chính trong dự thảo Báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến năm 2020.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngoài nước; tiêu chí đánh giá đảng viên ở cơ sở; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên...

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận sự nỗ lực của bộ phận thường trực đã trình lần đầu dự thảo báo cáo, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu; cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 22-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW. Đặc biệt là cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để đề ra quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp trong đề án.

Gợi mở một số vấn đề lớn để Ban Chỉ đạo nghiên cứu, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng cần hoàn thiện tổ chức Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của tất cả các loại hình cơ sở Đảng phù hợp với quá trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy.

Bên cạnh đó, cần đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đảng trong giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên và trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sinh hoạt chi bộ. Về chủ trương bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng cần tiếp tục cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra đề xuất phù hợp.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Liên quan đến đảng viên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị quan tâm, đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên đảm bảo thực chất; phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đảng viên ưu tú có triển vọng chuẩn bị nguồn cho cán bộ chủ chốt các cấp; phát triển đội ngũ đảng viên, đảm bảo số lượng và chất lượng, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý đến việc phát triển đảng trong lực lượng công nhân, trí thức, doanh nhân; phát hiện đoàn viên ưu tú, trẻ, trưởng thành từ phong trào để đào tạo nguồn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện báo cáo; trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận tiếp về các mục tiêu cụ thể.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tiếp tục làm rõ các mô hình, tổ chức cơ sở Đảng trong tình hình mới để nâng cao sức chiến đấu; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức cơ sở Đảng./.

Theo Vietnam +

Tiếp tục tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng
Năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu trình hai đề án quan trọng là xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.