Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội ND Hà Giang: Lồng ghép phong trào thi đua với xây dựng nông thôn mới
Hoàng Tính - 07:12 29/06/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Hội Nông dân đã đóng vai trò là trung tâm và nòng cốt; nông dân được xác định là chủ thể trong quá trình xây dựng NTM. Hội ND Hà Giang đã chủ động triển khai nhiều nội dung, việc làm cụ thể, từ đó góp phần cùng tỉnh Hà Giang thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM.
Ông Đặng Văn Đạt (thứ hai bên phải) ở thôn Nà Nghè (xã Yên Cường, huyện Bắc Mê) đã tự nguyện hiến 3.500m2 đất cùng địa phương làm đường, trường học. Ảnh Văn Quân

Gắn với các phong trào thi đua

Ông Lùng Minh Chương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì cho biết: Xác định rõ các hoạt động của Hội để tham gia vào hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn; Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì đã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân.

Chương trình xây dựng NTM đã được gắn với các phong trào như: “Vườn rau dinh dưỡng” gắn với Cải tạo vườn tạp để xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế hộ. Duy trì hơn 4.338 hộ tham gia trong đó 139 vườn mẫu, đã cắm biển 77 mô hình “Vườn rau dinh dưỡng”. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” năm 2021 có 7.322 hộ đăng ký trong đó có 2.430 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì còn tích cực triển khai các việc làm thường xuyên như: Vận động hội viên, nông dân hiến đất; đóng góp tiền, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn; xây dựng đường điện, nhà văn hoá thôn; chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, hệ thống tường rào, cổng sân, vườn; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm…

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Hội ND Hoàng Su Phì đã tham gia phối hợp tuyên truyền được 256 buổi với hơn 17 nghìn lượt nghe; Vận động hội viên, nông dân hiến đất được 20.380m2; tham gia đóng góp được 14.263 ngày công lao động.

Với những việc làm tích cực, thường xuyên của các cấp Hội ND Hoàng Su Phì mà ngày càng có nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu, nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao: Mô hình chăn nuôi tổng hợp của ông Lù Văn Chương thôn Nắm Ăn (xã Tụ Nhân); mô hình du lịch dịch vụ Homestay hộ gia đình ông Triệu Mềnh Kinh thôn Nậm Hồng (xã Thông Nguyên); mô hình chăn nuôi dê của ông Đặng Tà Gằm thôn Làng Giang (xã Thông Nguyên)… Toàn huyện đã thành lập được 23 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp với 331 thành viên, trong đó có nhiều Tổ hội chăn nuôi trâu, lợn đen, bò…

Hội Hông dân huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) tích cực xây dựng NTM.

Nhân rộng các mô hình hay

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Hội ND huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) đã tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong việc: Hiến đất làm đường, giúp đỡ hộ nghèo, cải tạo vườn tạp, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi…

Ông Đặng Văn Đạt ở thôn Nà Nghè (xã Yên Cường, huyện Bắc Mê) cho biết: Đối với người dân miền núi chúng tôi, tư liệu sản xuất nông nghiệp là đất đai rất quý bởi ở miền núi đất canh tác được rất hiếm. Nhưng khi được Hội Nông dân tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gia đình tôi đã hiểu và tự nguyện hiến đất để làm trường học, đường giao thông… qua đó đã góp một phần nhỏ vào thành công của Chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) cho biết: Từ những việc làm với những con người cụ thể ở địa phương thời gian qua như gia đình ông Đạt; trong xây dựng NTM Hội Nông dân huyện Bắc Mê đã tuyên truyền rộng rãi trong các cuộc họp, các phương tiện thông tin, các nhóm zalo, facebook… qua đó đã tạo sự lan toả mạnh mẽ đến với hội viên, nông dân toàn huyện Bắc Mê.

 Cũng từ việc tuyên truyền các mô hình, cách làm hay trong năm 2021 Hội ND huyện Bắc Mê đã đóng góp 135 triệu đồng, hiến được 15.670m2 đất, đóng góp 6.665 ngày công lao động, di chuyển được 152 chuồng trại ra xa nhà ở, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà được 534 ngày công…

Bên cạnh đó, Hội ND huyện Bắc Mê đã tích cực vận động nông dân nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên môi trường, xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý, thu gom, xử lý chất thải khu vực nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm nhận trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa.

Ngoài việc vận động hội viên, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, Hội ND huyện Bắc Mê còn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu vay vốn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho hội viên, nông dân.

Thời gian qua, phong trào xây dựng NTM không những mang lại bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, mà còn giúp nhiều người dân trên địa huyện Bắc Mê nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Bây giờ việc thông thương hàng hóa, đi lại giữa các địa phương thuận tiện hơn trước rất nhiều, đó là nhờ xây dựng NTM.

Đến nay trên địa bàn huyện Bắc Mê đã có 3 xã về đích nông thôn mới (Yên Định, Minh Ngọc, Yên Phong) các xã còn lại cũng đang tích cực thực hiện các tiêu chí để sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Để Khẳng định và phát huy vai trò của các cấp Hội ND trong xây dựng NTM thời gian tới ông Trần Xuân Thuỷ - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Giang cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Hội ND tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững... Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân và thực hiện các chương trình, dự án, các đầu việc đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương; Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội và tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân, cho người lao động; Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh Hà Giang về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM.