Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội NDVN tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tại cụm thi đua số 3
15:02 27/09/2019 GMT+7
Ngày 27/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của BCH T.Ư Hội (khoá VII) về xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch, vững mạnh cho cán bộ Hội 11 tỉnh, thành phố thuộc cụm

Ngày 27/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ T Hội NDVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của BCH T.Ư Hội (khoá VII) về xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch, vững mạnh cho cán bộ Hội 11 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 3 khu vực miền Bắc.

Đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết  04 về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội ND nghề nghiệp; Nghị quyết 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội NDVN; Nghị quyết 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam cho biết, hiện 3 Nghị quyết của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII là những Nghị quyết có nội dung rất quan trọng, quan hệ mật thiết với nhau, thể hiện tinh thần đổi mới của Đại hội VII Hội NDVN. Những Nghị quyết này thể hiện sự quyết tâm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội NDVN, đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào nông dân thời kỳ hội nhập quốc tế và xu thế biến đổi của giai cấp nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng Hội NDVN ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam khẳng định: Việc ban hành và thực hiện 3 Nghị quyết là giải pháp quan trọng góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội cho phù hợp yêu cầu hiện nay, cũng là tiền đề quan trọng để tham mưu cho BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Nghị quyết và chính sách mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 Nhật Minh