Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phát động thi đua và Tết trồng cây 2024

Hoàng Tính - 09:54 20/02/2024 GMT+7
(Tapchinongthon.vn) - Trong ngày 19/02/2024, tại xã Kim Phú (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Dự Lễ phát động có bà Đào Thị Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; các Phó Chủ tịch; Trưởng, phó các Ban chuyên môn, Văn phòng; Trung tâm Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố; cán bộ, chuyên viên Hội Nông dân tỉnh và trên 100 cán bộ cơ sở Hội, chi hội trưởng, chi hội phó nông dân, hội viên nông dân tại các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trong ngày 19/02/2024, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024. (Ảnh HND Tuyên Quang)

Tại buổi Lễ phát động thi đua, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã kêu gọi các cấp Hội trong tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024, như: Tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028), trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm 2024, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nhiệm vụ đột phá, đổi mới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Đồng thời, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cũng tổ chức, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công tác hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hiểu nông dân và vì nông dân...

Ngay sau lễ phát động trong ngày 19/02 đã có 2.000 cây keo lai được trồng. (Ảnh HND Tuyên Quang)

Ngay sau Lễ phát động thi đua và hưởng ứng Tết trồng cây các đại biểu đã tham gia trồng được 2.000 cây keo lai tại hộ hội viên nông dân Âu Văn Cường ở thôn 24 (xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Những năm qua hoạt động trồng cây của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng trong việc trồng, phát triển và bảo vệ rừng của tỉnh Tuyên Quang. Đến nay Tuyên Quang là địa phương đi đầu về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nêu cao quyết tâm phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp thành ngành kinh tế chủ lực.

Các thành tích về tỷ lệ trồng rừng mới hàng năm của Tuyên Quang đạt kết quả tốt: Trồng hơn 11.000ha rừng/năm; tỷ lệ che phủ rừng luôn được giữ vững, ổn định trên 65%, đứng nhóm đầu cả nước, đứng thứ 2 cả nước về quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.