Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại của Hội
20:30 27/09/2019 GMT+7
Ngày 27/9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên  T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN và đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Uỷ

Ngày 27/9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên  T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN và đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Uỷ ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN cùng chủ trị Hội thảo.

Đồng chí Thào Xuân Sùng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng vai trò đối ngoại nhân dân. Trên cơ sở Chỉ thị số 04- CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư khoá XI “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, ngày 16/01/2017, Ban đối ngoại T.Ư đã ban hành văn bản số 02-HD/BĐNTW hướng dẫn quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04 –CT/TW của Ban Bí thư. Theo đó, “Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta, có vị trí ngày càng quan trọng đối với lợi ích phát triển và an ninh của quốc gia dân tộc”.

Trong quá trình chủ động tích cực  hội nhập quốc tế, việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nứơc là nhiệm vụ quan trọng của mặt trận đối ngoại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Trong đó, đối ngoại Nhân dân là hoạt động đối ngoại có thành phần và số lượng người tham gia đông đảo nhất với nội dung phong phú, đa dạng, phương thức hoạt động đặc thù, không gò bó, lễ nghi, công thức.

Từ yêu cầu nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN tổ chức “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại Nhân dân” nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại Nhân dân giữa Hội NDVN, các tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức đoàn thể nhân dân, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước về các giải pháp nâng cao hiệu quả của các hoạt động ngoại giao nhân dân.

Đồng chí Mai Bắc Mỹ, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế Hội NDVN trình bầy báo cáo về kinh nghiệm của Hội trong công tác đối ngoại.

Tại Hội thảo đồng chí Mai Bắc Mỹ, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế T.Ư Hội NDVN  đã trình bày kinh nghiệm của Hội NDVN trong công tác đối ngoại Nhân dân, các bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất. Trong đó chỉ rõ qua các kỳ Đại hội, nhiệm vụ đối ngoại luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ của Hội.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ VI, Hội NDVN xác định mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế là một trong bảy nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2013-2018. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023)  Hội NDVN tiếp tục khẳng định  tăng cường mở rộng quan hệ và hộị nhập quốc tế và là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

Hội xác định quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu, với trọng tâm là vận động nguồn nhân lực phục vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế đa phương, mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, các đối tác nước ngoài để thu hút các chương trình, dự án, các khoản tài trợ cho VN; nâng cao hội nhập quốc tế cho cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức cho cán bộ, hội viên đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản ra nước ngoài…

Trong những năm qua, Ban thường vụ T.Ư Hội đã tổ chức đón tiếp 388 đoàn khách nứơc ngoài vào thăm và làm việc hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp. Đồng thời Hội cũng tổ chức được 169 đoàn và 1.043 lượt cán bộ, hội viên, nông dân đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp tổ chức đưa trên 5.000 hội viên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.  Hiện nay, Hội đang là quan sát viên cuả phong trào Nông dân quốc tế (LVC), Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO) và là thành viên chính thức của Hội ND Châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA). Hội đang trong quá trình thực hiện các thủ tục xin gia nhập Tổ chức Nông dân Thế giới (WFO).

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay, Hội NDVN có 3 đề xuất, kiến nghị lên Đảng và Nhà nước:

Thứ nhất, nâng cao công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đối ngoại;

Thứ hai, có cơ chế giúp tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nhân dân trong triển khai các hoạt động đối ngoại. Đặc biệt tại các địa phương có biên giới với các nước bạn như Lào, Campuchia, Trung Quốc;

Thứ ba, đề nghị Đảng và nhà nước có chính sách đào tạo cán bộ công tác tại các xã, huyện, tỉnh khu vực biên giới nói chung và cán bộ Hội ND nói riêng biết sử dụng, giao tiếp ngôn ngữ nước láng giềng. Nhằm hỗ trợ công tác vận động quần chúng, nông dân vùng biên tôn trọng lợi ích, tập quán của nhân dân nước láng giềng, cùng đoàn kết, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả…

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại các đại biểu của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội đều đánh giá cao hoạt động đối ngoại của Hội NDVN. Các đại biểu đều thống nhất các nội dung và hoạt động phối hợp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Nhấn mạnh Hội nên phát huy vai trò của mình đại diện cho Đảng và Chính phủ như kết nối, liên kết với các tổ chức, các nhà khoa học gắn với nhà nông. Nông sản của VN rất lớn không thể để các doanh nghiệp tự làm. Hội nên liên kết với các nhà khoa học và xây dựng tiêu chí cho từng vùng…

Kết luận Hội thảo, đồng chí Thào Xuân Sùng đánh giá cao, đồng thời tiếp thu ý kiến của đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể và các đơn vị liên quan về những cơ hội, thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, những bài học kinh nghiệm trong công tác thông tin đối ngoại, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục những khó khăn trong tăng cường hữu nghị hợp tác. Qua thực tiễn công tác và các ý kiến trao đổi cụ thể tại Hội thảo T.Ư Hội NDVN  rút ra được những bài học kinh nghiệm trong hoạt động công tác đối ngoại nhân dân như sau:

Một là, các hoạt động công tác đối ngoại phải luôn bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng.

Hai là, việc triển khai các hoạt động đối ngoại cần đảm bảo dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nhân dân nói chung, các cấp Hội, các ban, đơn vị nói riêng.

Ba là, đội ngũ  cán bộ làm công tác đối ngoại cần vững về  chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ.

Bốn là, cần sử dụng linh hoạt các bài học kinh nghiệm đối ngoại nhân dân và nắm chắc thông tin về đối tác để tăng cường tình hữu nghị và hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ nhau có hiệu quả vì lợi ích của mỗi bên…

Nhiệm kỳ 2018-2013, T.Ư Hội NDVN đã vận động được 115 tỉ đồng để thực hiện các chương trình dự án. Số tỉnh, thành Hội được tham gia các chương trình, dự án quốc tế tăng từ 28 lên 57. Bằng nguồn kinh phí vận động viện trợ, các cấp Hội đã tổ chức 249 hội thảo, 82 hội nghị bàn tròn; tổ chức 54 chuyến tham quan nghiên cứu trong và ngoài nước, hơn 60 buổi tham vấn hội viên nông dân làm cơ sở đề  xuất các chính sách, vận động nguồn lực; xây dựng 2.500 tổ hợp tác, hợp tác xã, 500 câu lạc bộ; đào tạo 202 giảng viên nguồn cấp tỉnh và 21.423 lượt cán bộ, hội viên nông dân về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, vận dộng chính sách, phát triển kinh tế tập thể, phân tích thị trường và phát triển kinh doanh, sử dụng máy tính và internet…

Bài, ảnh: Quỳnh Chi