Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Lai Châu: Hợp tác hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Nguyễn Văn Vững - 10:54 28/03/2022 GMT+7
Với mục tiêu giúp nông dân quảng bá và kết nối bao tiêu sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Lai Châu tổ chức ký kết Kế hoạch triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác về: “Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025” vào ngày 25/3/2022, .
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó Bưu điện tỉnh và Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như: Tập trung tuyên truyền, khảo sát giới thiệu kết nối tiêu thụ sản phẩm; phối hợp triển khai chuỗi cung ứng hàng hóa là nông sản an toàn, chất lượng cao của các hội viên nông dân; hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất, phát triển mạng lưới cộng tác viên, đại lý bán hàng từ cấp xã đến thành phố.

Ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, lãnh đạo 2 ngành thống nhất triển khai ngay các nội dung trong đó việc cần thực hiện ngay là Hội Nông dân tỉnh tổ chức rà soát, thu thập thông tin, kế hoạch của 2 ngành trong năm 2022 sẽ đưa 60.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật, giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn. Lựa chọn các hộ nông dân sản xuất giỏi; các hộ nông dân sản xuất hàng hóa quy mô trang trại; các loại nông sản an toàn, chất lượng có giấy chứng nhận VietGAP các sản phẩm OCOP... để đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn.

Đối với mục tiêu dài hạn, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản trên phạm vi toàn quốc. Thông qua Bưu điện, Hội Nông dân sẽ tổ chức triển khai các chương trình kết nối, tiêu thụ trên phạm vi địa bàn tỉnh; chọn lựa các cơ sở tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng thế mạnh... tại các huyện để quảng bá và kết nối bao tiêu sản phẩm. Đối với hội viên Hội Nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định của Vietnam Post, được tập huấn về chuyển đổi số nông nghiệp, thông qua các hội nghị tập huấn, đào tạo của các cấp Hội Nông dân và hệ thống Bưu điện trong tỉnh.

Nhằm giúp hội viên, nông dân nâng cao năng lực chuyển đổi số, tăng khả năng cạnh tranh tạo nguồn thu bền vững, thời gian tới Bưu điện và Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, Internet, thương mại điện tử cho cán bộ, hội viên, nông dân, hợp tác xã trong sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh.