Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Phát động giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”
14:10 20/08/2019 GMT+7
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước, chiều 19/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước, chiều 19/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí viết về chủ đề “Văn hóa ứng xử”.  

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại họp báo lễ phát động Giải báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử“. Ảnh D.N

Đảng và Nhà nước ta đã xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế xã hội. Báo chí là một bộ phận của văn hóa, báo chí sáng tạo, phổ biến, lưu truyền văn hóa. Mỗi tác phẩm báo chí là một sản phẩm văn hóa, mỗi nhà báo là một chiến sỹ trên mặt trận văn hóa.

Chính vì vậy, giải báo chí này nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên phạm vi cả nước, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc sáng tạo các tác phẩm báo chí về chủ đề “Văn hóa ứng xử”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, các tác giả, nhóm tác giả, phóng viên, nhà báo, nhà văn hóa, nhà khoa học… tích cực hưởng ứng, viết các tác phẩm báo chí về văn hóa ứng xử, các bài viết nghiên cứu văn hóa theo hướng phân tích một cách dễ hiểu, có sức thuyết phục. Đồng thời vận dụng những phương thức truyền thông mới để những hành vi ứng xử có văn hóa dần dần đi vào đời sống; những hành vi thiếu văn hóa, chưa phù hợp phải tránh và loại bỏ. Các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, liên quan đến văn hóa ứng xử tại địa phương mình.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo tập trung vào một số nội như: Tuyên truyền về xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ và tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia lễ hội; trách nhiệm của người tham gia giao thông… Đặc biệt nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh, hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.

Các tác phẩm tham dự là tác phẩm báo chí thuộc các thể loại: bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình tọa đàm và ảnh báo chí (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp) tuyên truyền về văn hóa ứng xử được đăng, phát trên các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình từ ngày 1/9/2019 – 30/6/2020. Giải sẽ được tổng kết và trao vào dịp Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Cục Thông tin cơ sở, tầng 20, Tòa nhà VNTA, 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

P.V