Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Phủ kín tuyên truyền pháp luật tới tận chi hội
Anh Minh - 07:14 27/10/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Hàng năm, Hội Nông dân (ND) Cao Bằng luôn xây dựng và ban hành các kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ đó các cấp Hội bám vào nội dung cụ thể để tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật đến hội viên nông dân. Hiện nay, số lượng nông dân vi phạm pháp luật và khiếu nại, tố cáo ngày càng giảm, tại Ban Tiếp công dân tỉnh số nông dân đến khiếu nại ngày càng ít hơn.
Lễ ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân tham gia giữ gìn khu dân cư bình yên, gia đình hạnh phúc” tại chi hội xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.

Nông dân đến khiếu nại ngày càng ít

Hội ND Cao Bằng có gần 1.453 chi hội đều được đưa công tác phổ biến pháp luật vào nội dung sinh hoạt của Hội. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ, các mô hình do Hội ND tổ chức và quản lý cũng được đưa nội dung phổ biến pháp luật vào tuyên truyền.

Từ năm 2013 đến tháng 6/2022 Hội ND Cao Bằng đã phát hành hơn 1.426 quyển Sổ tay phổ biến pháp luật cho hội viên nông dân; 14.620 tờ rơi tuyên truyền phổ biến Hiến pháp và các luật như: Luật Đất đai, Bộ Luật Dân sự, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Môi trường… đến 10/10 huyện, thành phố; 161/162 cơ sở và 1.453/1.453 chi hội.

Đặc biệt trong dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, số cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lên tới 81.000 lượt.

Hàng năm, Hội ND Cao Bằng phối hợp với Trung ương Hội NDVN, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Y tế,  Sở Lao động - Thương binh và xã hội… tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới và tăng cường cho cán bộ, hội viên, nông dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bình quân được 4 lớp với hơn 200 người tham gia; phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo của tỉnh tuyên truyền về phòng, chống truyền đạo trái pháp luật cho người dân nông thôn tại một số cơ sở Hội ở các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An, Hà Quảng.

Vừa qua, Hội ND xã Hưng Đạo phối hợp với Công an xã trên điạ bàn tổ chức lễ ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân tham gia giữ gìn khu dân cư bình yên, gia đình hạnh phúc” tại chi hội xóm Nam Phong 3 với 14 thành viên tham gia.

Bà Đàm Thị Niền, Phó Chủ tịch Hội ND thành phố Cao Bằng cho biết: Mô hình được thành lập nhằm phát huy vai trò tự quản của hội viên nông dân trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các thành viên trong tổ mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng ý thức tự giác của hội viên nông dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương. Từ mô hình này sẽ nhân lên ở các xóm khác trên địa bàn xã để từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân trong bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ông Triệu Lưu Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND Cao Bằng cho hay: Trong hệ thống báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã đều có cán bộ chủ chốt của Hội ND tham gia, do vậy công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được các cấp Hội quan tâm phối hợp triển khai, thực hiện tốt hơn, phủ kín hơn và có hiệu quả hơn trước. Hiện nay số lượng nông dân vi phạm pháp luật và khiếu nại, tố cáo ngày càng giảm, tại Ban Tiếp Công dân tỉnh số nông dân đến khiếu nại ngày càng ít hơn trước, trước đây thường có khoảng 6-7 nông dân/kỳ, nay chỉ còn 1-2 người/kỳ.

Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án PBGDPL

Trong 10 năm qua, Hội ND Cao Bằng thực hiện công tác PBGDPL đã đạt hiệu quả, nhận thức của đại bộ phận cán bộ, hội viên nông dân về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đã được nâng cao. Trong các cuộc sinh hoạt Hội tại cơ sở, các nhóm sở thích, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đều đưa các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật vào chương trình hội nghị, các cuộc họp để thảo luận thường xuyên.

Hàng năm, Hội ND Tỉnh phối hợp với Hội ND các huyện, thành phố tổ chức PBGDPL cho cán bộ, hội viên, nông dân tại một số cơ sở Hội, bình quân được 4 lớp với hơn 200 người tham gia, riêng năm 2020 Hội ND tỉnh tổ chức được 20 lớp với 1.000 người tham gia. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội ND Cao Bằng đã phối hợp với Trung ương Hội NDVN tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác Giám sát và phản biện xã hội, Công tác Hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở được 2 lớp với 300 người tham gia; phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức được 6 lớp tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống bạo lực gia đình, dân số kế hoạch hóa gia đình, tác hại của thuốc lá… cho hơn 400 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân luôn được chú trọng, đổi mới cả nội dung và hình thức, sử dụng bằng các diễn đàn, giao lưu sân khấu hóa, trang thông tin điện tử của Hội... Qua đó, các cấp Hội đã chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình công tác của Hội tới đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các cấp Hội và hội viên, nông dân.

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật, ông Cương cho biết thêm, cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PBGDPL; đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng cho phòng, ban chuyên môn và các cá nhân phụ trách công tác PBGDPL; lồng ghép các hội nghị tuyên truyền pháp luật với việc triển khai các chương trình, dự án khác do các cấp Hội ND tổ chức; đưa chỉ tiêu tuyên truyền PBGDPL vào chỉ tiêu thi đua hàng năm cho các cấp Hội thực hiện; thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa Hội ND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL cũng gặp khó khăn, Hội ND Cao Bằng chưa có kinh phí để các cấp Hội cơ sở triển khai thường xuyên, mở các hội nghị tuyên truyền trong nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. 

“Hàng năm việc kiểm tra công tác PBGDPL của các cấp Hội ND Cao Bằng được lồng ghép với các kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Hội Nông dân tỉnh mỗi năm kiểm tra 100% đơn vị cấp huyện, mỗi huyện kiểm tra từ 2-3 cơ sở, mỗi cơ sở kiểm tra từ 2-3 chi hội”.
 Ông Triệu Lưu Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉrnh Cao Bằng.