Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Quốc hội phê chuẩn văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh

10:35 25/06/2024 GMT+7
Sáng 25/6, với 459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Sáng nay, 25/6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 460 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 94,46 %), trong đó có 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,25%), 1 đại biểu không tán thành.

Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP.

Thúc đẩy quan hệ thương mại

Trước khi thông qua nghị quyết trên, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Theo đó, về thẩm quyền phê chuẩn và trình tự, thủ tục đề xuất phê chuẩn văn kiện, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết các đại biểu Quốc hội đều nhất trí cho rằng Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh và Bắc Ireland là một phần không tách rời của Hiệp định CPTPP, có nội dung sửa đổi, bổ sung Hiệp định CPTPP thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội.

Trình tự, thủ tục và hồ sơ trình phê chuẩn văn kiện tuân thủ đúng các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Điều ước quốc tế.

Về sự cần thiết phê chuẩn, thời điểm phê chuẩn và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đều nhất trí về sự cần thiết phê chuẩn, thời điểm Quốc hội phê chuẩn Văn kiện tại Kỳ họp thứ 7, khóa XV và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội đồng thời cho rằng: Vương quốc Anh đã dành mức cam kết mở cửa thị trường đối với Việt Nam cao hơn so với các nước khác trong CPTPP, cao hơn so với cam kết của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) trong một số nội dung quan trọng đối với Việt Nam.

Trong khuôn khổ gia nhập Hiệp định CPTPP, Vương quốc Anh sẽ công nhận các ngành sản xuất của Việt Nam hoạt động theo các điều kiện kinh tế thị trường.

“Việc Quốc hội khóa XV phê chuẩn Văn kiện tại Kỳ họp thứ 7 sẽ đưa Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn Văn kiện, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư song phương giữa Việt Nam với Vương quốc Anh; khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trong khu vực và thế giới; tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, Chủ nhiệm Vũ Hải Hà nhấn mạnh.

Thực thi các cam kết của Việt Nam

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giải trình, tiếp thu một số nội dung mà đại biểu quan tâm. Trong đó, một số đại biểu Quốc hội phân tích những thách thức, yêu cầu cao hơn đặt ra đối với các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tài chính, ngân hàng và kiến nghị Chính phủ cần có những giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện các FTA, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy lợi thế của Việt Nam, tận dụng cơ hội khi Văn kiện có hiệu lực.

quoc hoi 899.PNG
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Liên quan đến nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết Chính phủ đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong dự thảo kế hoạch thực hiện văn kiện, trong đó đã bao gồm nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Văn kiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để đảm bảo việc thực hiện văn kiện một cách đầy đủ và có hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung tại Kế hoạch thực hiện văn kiện nội dung tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung của Hiệp định CPTPP cũng như Hiệp định UKVFTA.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật cần thiết của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương để thực thi các cam kết, đảm bảo triển khai đầy đủ, hiệu quả văn kiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết tại Báo cáo thuyết minh và dự thảo kế hoạch thực hiện văn kiện gửi Quốc hội, Chính phủ đã giao các bộ, ngành có liên quan tiến hành ngay việc rà soát, nghiên cứu khả năng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hoặc ban hành văn bản pháp luật mới ở cấp độ dưới luật để hướng dẫn thực thi các cam kết của Việt Nam đối với Vương quốc Anh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận thấy việc Quốc hội phê chuẩn văn kiện tại Kỳ họp thứ 7 và khả năng sẽ có đủ 6 thành viên của CPTPP hoàn tất thủ tục phê chuẩn trước ngày 16/10/2024 thì văn kiện sẽ sớm có hiệu lực (từ ngày 16/12/2024).

“Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh sửa Kế hoạch, xác định cụ thể thời gian hoàn thành các nội dung công việc về xây dựng pháp luật, thể chế để kịp thời triển khai thực hiện khi văn kiện có hiệu lực,” Chủ nhiệm Vũ Hải Hà thông tin.

Chủ nhiệm Vũ Hải Hà cũng nhấn mạnh tiếp thu những ý kiến, giải pháp mà các vị đại biểu Quốc hội đã nêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy lợi thế của Việt Nam, các địa phương, doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội khi văn kiện có hiệu lực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung và quy định chi tiết các nội dung này trong kế hoạch thực hiện văn kiện./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Hiệp định CPTPP: “Rộng cửa” xuất khẩu cá ngừ vào thị trường Chile
(Tapchinongthonmoi.vn) Những năm trở lại đây, cá ngừ Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Chile liên tục ghi nhận mức tăng trưởng.