Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

"Thành viên Ban Chỉ đạo chống tham nhũng cấp tỉnh phải trong sạch, liêm chính"

07:47 24/06/2022 GMT+7
Ông Phan Đình Trạc lưu ý, thành viên Ban chỉ đạo chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh phải hết sức gương mẫu, trong sạch, liêm-dũng-chính-trực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào.

Chiều 23/6, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức bế mạc Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu bế mạc hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính đề nghị các cán bộ ngành Nội chính tập trung tham mưu cấp ủy khẩn trương thành lập và triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh (Ban chỉ đạo cấp tỉnh) theo quy định của Ban Bí thư.

Theo ông Phan Đình Trạc, hiện nay, tâm trạng phần đông cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào sự ra đời của Ban chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Để Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động hiệu quả như kỳ vọng, đòi hỏi vai trò rất quan trọng của các Ban Nội chính – cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Để Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, ông Phan Đình Trạc lưu ý, các cán bộ ngành Nội chính phải phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức tham mưu cấp ủy chọn đúng người vào Ban chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo phải hết sức gương mẫu, trong sạch, liêm-dũng-chính-trực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào.

“Thành viên Ban chỉ đạo đã được cơ cấu theo quy định của Ban Bí thư, tuy nhiên, nếu con người cụ thể ở vị trí nào hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu thì cán bộ ngành Nội chính tham mưu Thường trực cấp ủy chưa đưa vào Ban chỉ đạo. Nếu có vấn đề cần phải chuyển đổi thì chuyển đổi sớm để kiện toàn. Kể cả Trưởng Ban Nội chính, nếu người nào tự nhận thấy không đủ bản lĩnh, không liêm, không sạch, hoặc lỡ “nhúng chàm” thì phải chủ động báo cáo cấp ủy xin chuyển vị trí công tác khác, đừng tham gia vào đây”.

Ông Phan Đình Trạc lưu ý như vậy, đồng thời nhấn mạnh cần khẩn trương tham mưu xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo đảm bảo khoa học, chặt chẽ, cụ thể, rõ trách nhiệm, để không ai có thể đứng ngoài cuộc; khẩn trương tham mưu xây dựng chương trình công tác từ nay đến hết năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban chỉ đạo, nhất là chọn một số khâu, địa bàn, lĩnh vực có nhiều dư luận tham nhũng, tiêu cực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Xử lý “tham nhũng vặt” và xử lý dứt điểm những vụ việc tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Phải có phương pháp, cách làm khoa học, bài bản, phải “đúng vai, thuộc bài”.

“Hơn ai hết, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Trưởng Ban Nội chính cho biết.

 thanh vien ban chi dao chong tham nhung cap tinh phai trong sach, liem chinh hinh anh 2

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giấy chứng nhận cho đại diện các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy.

Theo ông Phan Đình Trạc, cán bộ ngành Nội chính cần nghiên cứu, nắm chắc Kết luận của Ban Bí thư về công tác đảm bảo an ninh – trật tự trong tình hình mới để tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động...

Bên cạnh đó, bám sát quy định để tham mưu cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

“Cán bộ Nội chính tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã khởi tố, điều tra, kịp thời tham mưu phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới; khẩn trương tham mưu cấp ủy cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” – ông Trạc lưu ý.

Một nội dung quan trọng khác được ông Phan Đình Trạc giao nhiệm vụ cho cán bộ ngành Nội chính đó là tập trung tham mưu tỉnh ủy, thành ủy giam gia góp ý dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; hoàn thành xây dựng chuyên đề “Thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh ủy, thành ủy và HĐND các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ở đại phương”.

Theo VOV

Khâu quan trọng nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Chiều 17/6, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.