Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Thái Nguyên phát huy vai trò cầu nối, liên kết bền vững trong phát triển "Tam nông"

Hoàng Tính - 13:30 21/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong 02 ngày 19-20/9, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo tại Đại hội có ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên.

Cùng dự đại hội có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 261 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hội viên nông dân của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ lần thứ VIII, 2018 - 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở. Các chỉ tiêu thi đua do Nghị quyết Đại hội VIII đề ra đã hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh HND Thái Nguyên)

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp mới được 19.473 hội viên, đạt 129,8% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII. Số cơ sở Hội được xếp loại khá, vững mạnh trở lên đạt 110,9% chỉ tiêu đề ra; đã trực tiếp và phối hợp tổ chức giáo dục nghề nghiệp, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho 10.737 hội viên, nông dân, đạt 143,1% chỉ tiêu Nghị quyết; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 512.126 lượt hội viên, đạt 102,4% chỉ tiêu Nghị quyết. Hằng năm, có 66,3% hộ hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 110,6% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có 57,7% đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 105,4% chỉ tiêu Nghị quyết; 100% hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết…

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên dự và chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh HND Thái Nguyên)

Với những kết quả đạt được, các cấp Hội ND và hội viên nông dân trong tỉnh đã vinh dự nhận bằng khen của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt đã có 01 hộ gia đình nông dân được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng III; 01 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 27 hộ gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua SXKD giỏi; 01 hội viên nông dân thực hiện tốt Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trung ương Hội Nông dân tặng Bằng khen cho 66 tập thể, 59 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen 20 tập thể và 180 hộ gia đình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững“ giai đoạn 2019-2022 và Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành trong tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX. (Ảnh HND Thái Nguyên)

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX xác định phương hướng của nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028) là xây dựng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị của Hội; Phấn đấu 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác Hội; Kết nạp mới 16.000 hội viên trở lên. 100% Hội Nông dân huyện, thành phố và cơ sở Hội được xếp loại hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Những kết quả trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ qua đã khẳng định hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả; đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nội dung mà các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Thái Nguyên cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền vận động, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của Hội Nông dân Việt Nam đến với đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân một cách thiết thực và hiệu quả nhất; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đảm bảo đủ số lượng, có năng lực về chuyên môn, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phải trở thành cầu nối, tạo dựng niềm tin giữa những người nông dân, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với doanh nghiệp, với hợp tác xã, với nhà khoa học để tạo nên một mối liên kết bền vững trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chủ động tăng cường và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh, phát triển các hình thức kinh tế tập thể, như tư vấn và trợ giúp pháp lý, hỗ trợ về vốn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học để làm chủ một số loại giống cây, con chủ lực, kết nối, hỗ trợ vật tư đầu vào, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và tiêu thụ nông sản, đặc biệt là trên sàn thương mại điện tử; tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với nông dân…

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu, kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đó, tin tưởng rằng đây sẽ là những bài học kinh nghiệm, là tiền đề quan trọng để các cấp Hội, hội viên nông dân tỉnh Thái Nguyên phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ tới.

Theo bà Hải, những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 8 trình Đại hội đã thể hiện rất rõ tinh thần, quyết tâm đổi mới công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Thái Nguyên. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các Đại biểu tham dự Đại hội thăm quan các gian hàng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh HND Thái Nguyên)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên gồm 35 ủy viên; bầu Ban Thường vụ Hội gồm 11 ủy viên.  Ngô Thế Hoàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu ra 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ IX, 2023-2028. (Ảnh HND Thái Nguyên)

Nhân dịp này, 12 tập thể và 25 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018 - 2023.