Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng Hội vững mạnh, toàn diện

Tuệ Anh - 17:14 23/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 23/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chính thức khai mạc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng tạo đà cho công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh có bước tiến mới.
Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Trần Quang

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía T.Ư Hội Nông dân Việt Nam có ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự đại hội có đại diện lãnh đạo mọi số ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội; đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố… và đặc biệt là 236 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 213 nghìn hội viên nông dân trong tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Văn Thắng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên cho biết: Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã có 13/13 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Những kết quả đạt được của công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có được kết quả như vậy là do được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp uỷ Đảng; sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các cấp, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh tặng giai cấp Nông dân tỉnh. Ảnh: Trần Quang

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã tích cực, chủ động trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với sở, ngành, địa phương thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014 - 2020. Đồng thời, các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội. Tổ chức Hội ngày càng được củng cố, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân… Thông qua đó vị thế, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân và giai cấp Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được thể hiện rõ tạo thế và lực mới cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác Hội và phong trào nông dân góp phần nâng cao vai trò, vị thể của Hội… Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Đại hội một số vấn đề sau:  

Thứ nhất: Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; Kịp thời phổ biến đến đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy hiệu quả các kênh tuyên truyền; sử dụng có hiệu quả những ứng dụng của internet, mạng xã hội, nền tảng công nghệ để tương tác trực tiếp, nhanh chóng giữa Trung ương và địa phương, giữa Hội Nông dân các cấp trong tỉnh và hội viên, nông dân.

Các đại biểu bầu BCH Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Thứ hai, không ngừng kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cấp cơ sở, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng hội viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt ở cơ sở.

Đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động nông dân theo hướng phát huy giá trị cốt lõi, khơi dậy khát vọng vươn lên của nông dân, lấy phương châm “phục vụ nông dân, sát nông dân, được nông dân tin cậy” để giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân.

Thứ ba, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới Hội Nông dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hàng năm tăng số lượng nông dân đạt danh hiệu “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “nông dân xuất sắc”, “nông dân sáng kiến”, “nông dân ứng dụng 4.0”, “nông dân khởi nghiệp”... Khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh về phát triển của tỉnh Hưng Yên…

Hội hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát triển chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp; tăng cường liên kết, thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Tập trung hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho nông dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ, tăng cường kết nối trực tuyến trên Internet, chỉ dẫn địa lý, mã vùng trồng; phát triển thương mại điện tử, tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường; tổ chức các hội chợ, phiên chợ giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ nông sản; truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm… Hội tăng cường chuyển giao khoa học, kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân; hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn; sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị; kết hợp giữa khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại với truyền thống, kinh nghiệm của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp.

Thứ năm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; Làm tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền và các cấp các ngành; Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo đúng phương châm "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng’’…

 Hội thường xuyên nắm tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nông dân; Phối hợp với chính quyền, các ngành để tham gia hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện dứt điểm ngay từ cơ sở; tổ chức tiếp nông dân, đối thoại với nông dân, hạn chế việc khiếu kiện đông người, vượt cấp; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; Kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, xâm phạm quyền dân chủ của nông dân; đại diện cho nông dân trong việc đàm phán, xử lý tranh chấp khi quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân bị xâm phạm.

Ra mắt BCH Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Ghi nhận nnhững kết quả của Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đạt được, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đạt được nhiều thành tích và kết quả quan trọng. Để tiếp tục làm tốt vai trò của Hội trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các cấp Hội và nông dân trong tỉnh nhận thức rõ ràng, sâu sắc về bối cảnh tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, sứ mệnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân và của giai cấp Nông dân; không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết trong các cấp Hội, hội viên và nông dân; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho hội viên nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, xây dựng Hội mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; tăng cường tập hợp, vận động hội viên nông dân tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó có phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững…

Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 có 15 đại biểu và 1 đại biểu đương nhiên. Ông Vũ Văn Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch BCH Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng giai cấp Nông dân tỉnh bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội ND tỉnh Hưng Yên đề ra:

100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của hội; 100% cán bộ Hội các cấp và chi hội trưởng chi hội nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác hội; kết nạp hơn 15 nghìn hội viên mới; thành lập mới 80 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 30 chi hội nông dân nghề nghiệp; 96% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 12 nghìn hội viên nông dân; hỗ trợ hơn 50% số hộ nông dân là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; phấn đấu 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế; vận động 5 nghìn hội viên trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hằng năm có từ 45% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có từ 60% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; có từ 30% số hội viên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 8%/năm trở lên; 100% cơ sở hội duy trì và xây dựng được mô hình kinh tế tập thể…