Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để Quỹ Hỗ trợ Nông dân hoạt động hiệu quả hơn
15:45 26/09/2019 GMT+7
Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân” là một trong 10 tiểu Đề án trọng điểm của Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) thực hiện theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN

Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân” là một trong 10 tiểu Đề án trọng điểm của Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) thực hiện theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội NDVN trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Uỷ viên BTV T.Ư Hội NDVN, Trưởng Ban Điều hành Quỹ HTND T.Ư phát biểu tại buổi Toạ đàm.

Để tiếp tục có giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN về hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân; đồng thời chuẩn bị cho công tác tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND” giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng phương hướng hoạt động giai đoạn tiếp theo và nghiên cứu, tham mưu xây dựng khung khổ pháp lý tổ chức hoạt động Quỹ HTND; khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy, kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được, ngày 26.9, tại Bắc Ninh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân (HTND) T.Ư (Hội NDVN) tổ chức buổi Toạ đàm “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND”. Tham dự có các đại biểu T.Ư Hội NDVN, Bộ Tài chính và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Điều hành Quỹ HTND, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, kế toán Quỹ HTND của 25 Hội ND các tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng Ban Điều hành Quỹ HTND T.Ư cho biết: Sau gần 10 năm thực hiện Đề án, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đã giúp hàng chục vạn lượt hộ hội viên, nông dân mở rộng sản xuất kinh doanh, từng bước tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ, thực hiện liên kết, hợp tác ( tổ hợp tác, hợp tác xã ) sản xuất theo hướng hàng hoá, tham gia vào các chuỗi giá trị, tạo năng suất, chất lượng, giá trị nông sản ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường, giúp nông dân nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Thông qua các dự án vay vốn Quỹ HTND, công tác Hội và phong trào nông dân được đẩy mạnh, nâng cao năng lực, vai trò, vị trí Hội NDVN trong hệ thống chính trị và góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới…

Theo báo cáo của Quỹ HTND, đến hết tháng 6/2019, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong toàn hệ thống đạt 3.284,28 tỷ đồng, tăng 2.737,28 tỷ đồng so với 31/12/2010 (thời điểm trước khi thực hiện Đề án), đạt tỷ lệ 83,34% so với mục tiêu Đề án Quỹ HTND đến năm 2020, nợ quá hạn hiện không đáng kể. Doanh số cho vay quay vòng từ năm 2010 đến nay trong toàn hệ thống đạt gần 9.609 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 601.435 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, khu vực miền núi phía Bắc và Đồng bằng Sông Hồng nguồn vốn Quỹ HTND hiện đạt 1.489,15 tỷ đồng (chiếm 45,34% so với tổng nguồn Quỹ HTND cả nước). Với doanh số cho vay, quay vòng đạt trên 4.356 tỷ đồng, cho gần 280.000 lượt hộ được tham gia vay vốn từ Quỹ HTND phát triển kinh tế góp phần đáp ứng nhu cầu về vốn cho hội viên, nông dân trong khu vực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được hoạt động Quỹ HTND hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế như: Khung pháp lý chưa thực sự chặt chẽ, thống nhất trong việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ HTND các cấp; vận động tăng trưởng nguồn vốn không đều giữa các địa phương; lựa chọn, xây dựng mô hình theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa chưa được quan tâm đúng mức, việc sử dụng vốn kém hiệu quả, vẫn còn tình trạng nợ quá hạn…

Quang cảnh buổi Toạ đàm.

Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề trọng tâm như: Chia sẻ những bài học kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động, phát triển, quản lý, điều hành Quỹ HTND; những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện tại địa phương. Đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN về hỗ trợ vốn cho nông dân. Đưa ra định hướng hoạt động Quỹ HTND đến năm 2030 sau khi kết thúc Đề án giai đoạn 2011 – 2020 trong đó tập trung vào việc đổi mới mô hình, đối tượng, địa bàn cho vay, về vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND từ nguồn vốn ngoài ngân sách… trong bối cảnh mới. Đề xuất khung khổ pháp lý chung cho hoạt động Quỹ HTND theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 12800/VPCP-KHTH ngày 31/12/2018…

Tham gia ý kiến tại buổi Tọa đàm bà Trịnh Phong Lan –  Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết: Sự tồn tại của Quỹ là cần thiết và có hiệu quả chứng minh bằng những kết quả sau hơn 20 năm hoạt động. Hiện đã có báo cáo về hoạt động hiệu quả cũng như nhận thấy những khó khăn vướng mắc và mong muốn có cơ sở pháp lý chung, có hiệu lực cao trong hoạt động của Quỹ. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính hy vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp của T.Ư Hội, Ban điều hành Quỹ, để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động Quỹ hiệu quả hơn.

Kết thúc buổi Toạ đàm, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, thông qua tọa đàm, các đại biểu đã có những ý kiến tích cực, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm đề xuất cụ thể để đưa hoạt động Quỹ HTND ngày càng phát triển lớn mạnh, đồng thời là công cụ, phương tiện, điều kiện để Hội NDVN tập hợp, vận động, tuyên truyền hội viên, nông dân. Thông qua việc hỗ trợ vốn, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân giúp nâng cao thu nhập, cải thiện, chăm lo đời sống cho hội viên, nông dân.

Tin, ảnh: Lương Thuỷ