Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Việt Nam quyết tâm đổi mới công nghệ, quy trình chăn nuôi theo hướng tự động hóa

Minh Tú - 07:05 09/07/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030”. Đề án đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong đó ưu tiên hạn chế ô nhiễm môi trường; nghiên cứu đổi mới công nghệ về quy trình chăn nuôi theo hướng tự động hóa; tỷ lệ nội địa hóa tính theo giá trị hệ thống chuồng trại, trang thiết bị chuồng trại đáp ứng 80%...

Hướng phát triển nhất quán cho ngành Chăn nuôi Việt Nam tới năm 2030

Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030" do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký mở ra một hướng đi nhất quán cho ngành Chăn nuôi Việt Nam tới năm 2030.

Mục tiêu chung của Đề án nhằm hiện đại hóa trang thiết bị và công nghệ chuồng trại đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi; nâng cao năng lực quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi bảo vệ môi trường và sử dụng có hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi cho các mục đích khác nhau.

Cụ thể, Đề án phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa tính theo giá trị hệ thống chuồng trại, trang thiết bị chuồng trại đáp ứng 80%. Chăn nuôi trang trại quy mô vừa và quy mô lớn sử dụng chuồng trại với trang bị thiết bị hiện đại đạt 70%; trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm có chuồng kín đạt 70%; áp dụng biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và xây dựng công trình khí sinh học các loại của hộ chăn nuôi ở mức tối đa.

Tổng lượng chất thải hữu cơ từ hoạt động chăn nuôi được thu gom, xử lý, tận dụng cho các mục đích khác nhau đạt mức cao nhất.

Đề án đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, cụ thể:

1- Nghiên cứu, thiết kế, phát triển công nghiệp phụ trợ chế tạo, sản xuất trang thiết bị chuồng trại hiện đại, đồng bộ và hạn chế ô nhiễm môi trường: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm trang thiết bị chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi cho quy mô chăn nuôi trang trại; xây dựng các nội dung, chương trình đào tạo liên quan đến chuồng trại và xử lý chất thải trong chăn nuôi.

2- Nghiên cứu đổi mới công nghệ về quy trình chăn nuôi và chuồng trại chăn nuôi theo hướng tự động hóa: Nâng cao năng lực, xây dựng tài liệu các quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), chăn nuôi hữu cơ, chứng nhận an toàn sinh học; nghiên cứu phát triển và đổi mới hệ thống chuồng trại đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong hoạt động chăn nuôi.

3- Khuyến khích áp dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới để xử lý chất thải chăn nuôi: Nghiên cứu phát triển công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong việc xử lý chất thải chăn nuôi; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý chất thải chăn nuôi theo hướng phòng ngừa chủ động.

4- Phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn, nâng cao hiệu quả kinh tế sinh thái chăn nuôi: Đánh giá, hoàn thiện quy trình chăn nuôi tuần hoàn đối với các vật nuôi chủ lực gắn với mô hình VietGAP, an toàn sinh học để phát triển bền vững, kéo dài chuỗi giá trị chăn nuôi; chuyển hóa chất thải chăn nuôi thành mô hình sản xuất phân bón hữu cơ hoặc mô hình nuôi côn trùng, sinh vật làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sinh thái chăn nuôi.

Các nhóm dự án ưu tiên

Nhóm dự án: Nghiên cứu thực trạng mô hình chăn nuôi tuần hoàn, chăn nuôi an toàn sinh học nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sinh thái chăn nuôi.

Nhóm dự án này chú trọng khảo sát, đánh giá mô hình, hoàn thiện và tài liệu hóa quy trình chăn nuôi kinh tế tuần hoàn, an toàn sinh học và quy trình chăn nuôi 4F; Xây dựng và nhận rộng các mô hình chăn nuôi 4F. Được xem như mô hình kinh tế tuần hoàn đúng nghĩa đầu tiên trong nông nghiệp tại Việt Nam, mô hình “4F” là chu trình sản xuất khép kín, gồm chăn nuôi hữu cơ, sản xuất các chế phẩm sinh học, sản xuất thức ăn chăn nuôi hữu cơ và sản xuất phân bón vi sinh. Trong mô hình này, tất cả phế phẩm, chất thải trong trang trại được thu gom và xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ trồng trọt, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, vừa tăng hiệu quả kinh tế, phòng ngừa dịch bệnh, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhóm dự án: Nghiên cứu phát triển công nghiệp phụ trợ chế tạo, sản xuất trang thiết bị chuồng trại hiện đại.

Nhóm dự án này có mục đích tiến hành khảo sát, nghiên cứu lồng ghép cơ chế, chính sách ưu tiên hiện có của Chính phủ; Nghiên cứu quy trình và chuồng trại chăn nuôi theo hướng tự động hóa; Nghiên cứu và tiêu chuẩn hóa các mẫu chuồng nuôi lợn, gia cầm, bỏ.

Nhóm dự án Ứng dụng công nghệ trong xử lý chất thải chăn nuôi

Nhóm dự án này tập trung nghiên cứu, khảo sát, đánh giá công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong lĩnh vực xử lý chất thải chăn nuôi, bao gồm: Nghiên cứu phát triển công nghệ để sản xuất chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế; Nghiên cứu, chọn tạo một số loài côn trùng, sinh vật bản địa hoặc ngoại lai thông thường đặc hữu có ích và xây dựng, hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa quy trình nuôi côn trùng để xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ và sản xuất protein, chế phẩm chế biến sâu từ ấu trùng; Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý chất thải chăn nuôi theo hướng phòng ngừa chủ động như: Giảm thiểu tại nguồn; kiểm toán chất thải, ứng dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn; tuần hoàn chất thải...; Phát triển, hoàn thiện và xây dựng quy trình chăn nuôi tuần hoàn và 4F.

Nhóm dự án Đánh giá thực trạng và đề xuất các hoạt động công nghệ chuồng trại thông minh và hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi theo hưởng kinh tế tuần hoàn.

Nhóm dự án này tập trung vào rà soát đánh giá được tác động của các chính sách khuyến khích xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi. Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung các chính sách mới để thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở sản xuất chân nuôi theo hưởng kinh tế tuần hoàn và an toàn sinh học.

Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030" giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì, giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các tỉnh, thành phố là đơn vị phối hợp thực hiện Quyết định này.

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ-TTG

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tốt nhất Việt Nam 2023: Bò sữa có cả thực đơn ăn kiêng, sắp sinh, sau sinh,…
Đàn bò sữa gần 70.000 con của TH true MILK được phục vụ bởi những “trang trại 5 sao” và khu “nhà bếp 5 sao”, với toàn bộ thức ăn, nước uống, vitamin, khoáng chất đều đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và được kiểm tra, truy xuất nguồn gốc chuẩn chỉnh trước khi sử dụng.