Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
T.Ư Hội Nông dân Việt Nam: Tổng kết công tác Đảng và hoạt động cơ quan năm 2018
15:16 22/01/2019 GMT+7

Ngày 21.1.2019, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và và Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN dự vào chủ trì.

Nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư, sự phối hợp có hiệu quả của Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội NDVN cùng với sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên Đảng bộ đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đáng chú ý, thông qua sự đổi mới tích cực nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu đề xuất, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ theo phương châm “hiểu nông dân và vì nông dân”, Đảng Đoàn và Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân trung tâm và nòng cốt trong phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội ND các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm. Nổi bật là: Tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân tại tỉnh Hải Dương; tổ chức tôn vinh 63 nông dân xuất sắc; tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Nhật Bản … cùng với nhiều giải pháp giúp nông dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN tặng giấy khen cho các Đảng bộ, chi bộ xuất sắc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được thực hiện tốt. Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho trên 11 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến tích cực. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể có nhiều đổi mới nhất là sau sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư khóa XI.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Hội NDVN. Từ sự đánh giá đúng mức kết quả, ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm năm 2018; quán triệt sâu sắc các nghị quyết và chỉ thị của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN trong năm 2019 về xây dựng Đảng.

Theo đó, Đảng ủy cơ quan, các Đảng ủy bộ phận và chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN; cụ thể hóa phương hướng 5 mục tiêu, 14 nhóm chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác Hội và phong trào nông dân. “Đảng ủy cơ quan và Đảng ủy bộ phận và chi ủy cần coi việc xây dựng và củng cố tổ chức Hội mà then chốt là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội theo nội dung Nghị quyết 26 của BCH T.Ư Đảng khóa XII thực sự có bản lĩnh chính trị kiên định, có trình độ học vấn khá tòan diện và kỹ năng công tác vận động quần chúng; thật sự tin nông dân, trọng nông dân, hiểu nông dân, học nông dân, dựa vào nông dân, có trách nhiệm với nông dân…” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Khen thưởng và phát động thi đua 2019

Buổi chiều, T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đã nghe 6 báo cáo chuyên đề tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo về công tác tổ chức cán bộ cơ quan TƯ Hội NDVN; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2018; báo cáo tình hình tài chính năm 2018, kế hoạch tài chính năm 2019; tình hình quản lý sử dụng Quỹ Phúc lợi cơ quan; báo cáo tổng kết ý kiến đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và tiếp thu giải trình.

Chủ Tịch Thào Xuân Sùng trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Kiểm tra

Theo đó, năm 2018, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn triển khai hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Cơ quan T.Ư Hội NDVN tiếp tục thực hiện tốt các quy chế dân chủ, nhất là thực hiện các chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức cũng được chú trọng.

Công tác bình xét thi đua và khen thưởng trong cơ quan T.Ư Hội được thực hiện đúng quy định, kịp thời, chính xác và chặt chẽ hơn, tạo động lực động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả thi đua khen thưởng năm 2018 có 11 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 5 đơn vị đạt “Tập thể Lao động tiên tiến”. Trong đó 3 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành T.Ư Hội, 1 đơn vị được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 đơn vị được T.Ư Hội tặng Bằng khen; 2 đơn vị được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 đơn vị Huân chương Lao động hạng Nhì.

Các Ban, đơn vị TƯ Hội NDVN ký giao ước thi đua năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phát động thi đua năm 2019, các đồng chí trưởng các Ban, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua. Sau khi nghe dự thảo Nghị quyết Hội nghị, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nhất trí thông qua.

Kiều Anh