Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng với trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

16:30 16/02/2023 GMT+7
Ông Võ Văn Thưởng đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước.

xay dung chinh sach dai ngo thoa dang voi tri thuc, nha khoa hoc, van nghe si hinh anh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Dẫn lại câu nói của Bác Hồ: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức”, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, ngày nay với dân số hơn 100 triệu người và hơn 5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, người có tài, có đức sẽ nhiều hơn rất nhiều.

Hiện nay, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp 2,2 triệu trí thức, nhà khoa học, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tập hợp hơn 40.000 văn nghệ sĩ, ngoài ra còn lực lượng hùng hậu các văn nghệ sĩ, trí thức đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực, sinh sống ở nước ngoài.

Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất trong điều kiện và khả năng có thể để thúc đẩy, giải phóng năng lực nghiên cứu, sáng tạo, khuyến khích mọi thử nghiệm, tìm tòi của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Theo ông Võ Văn Thưởng, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình quốc tế và trong nước dự báo có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trong đó trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ giữ vai trò tiên phong, là lớp tiên tri, tiên giác như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định.

xay dung chinh sach dai ngo thoa dang voi tri thuc, nha khoa hoc, van nghe si hinh anh 2

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt.

Theo đó, ông đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng tạo động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển năng lực bản thân, được tạo cơ hội, điều kiện cần thiết phù hợp với điều kiện đất nước để cống hiến cho Tổ quốc.

“Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước. Thật sự tôn trọng và có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với những vấn đề của đất nước”, ông Võ Văn Thưởng cho biết.

Năm 2023, Đảng sẽ tổng kết 3 nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức, về xây dựng văn học nghệ thuật trong tình hình mới, theo đó cần các ý kiến tham gia xác đáng của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Nhấn mạnh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai dân tộc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các lực lượng tiếp tục tận tâm, tận hiến, giữ vững cốt cách tinh thần “như tùng, như bách”, không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, tăng cường đoàn kết, hợp tác, chú trọng đào tạo, dìu dắt thế hệ kế cận sẵn sàng gánh vác trọng trách tương lai.

“Tôi hy vọng và tin tưởng sâu sắc, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ với tài năng, tâm huyết và bản lĩnh vững vàng, lòng yêu nước đã rèn luyện qua thử thách sẽ vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức để có thêm những thành tựu mới trong năm 2023, đóng góp xứng đáng cho sự vững mạnh của dân tộc, tiếp tục bồi đắp và làm rạng rỡ trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”, ông Võ Văn Thưởng cho biết./.

Theo VOV