Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Cấp thuốc lao cho người bệnh bằng nguồn quỹ Bảo hiểm Y tế từ quý III năm 2022
Kiều Anh - 15:09 06/10/2022 GMT+7
Các cơ sở điều trị lao trên toàn quốc bắt đầu triển khai cấp thuốc lao bằng nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân mắc lao được thực hiện từ quý III năm 2022.
Ngành Y tế sẽ cấp thuốc lao cho người bệnh qua BHYT từ quý III năm 2022. Ảnh: Minh họa

Tại Việt Nam có 70% bệnh nhân mắc lao là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do đó việc thanh toán thuốc cũng như các chi phí khám, chữa bệnh lao qua bảo hiểm y tế sẽ giúp người bệnh giảm thiểu chi phí điều trị.

Để giải quyết vấn đề trên, việc triển khai cấp thuốc lao từ nguồn ngân sách nhà nước sang nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế là xu thế tất yếu để bảo đảm cho người bệnh có thuốc liên tục trong quá trình điều trị.

Việc triển khai cấp thuốc lao từ nguồn ngân sách nhà nước sang nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế là dấu mốc quan trọng nhằm đảm bảo tài chính cho chương trình điều trị lao tại Việt Nam. Bảo hiểm y tế sẽ là nguồn kinh phí bền vững trong nước để chi trả cho việc mua sắm thuốc chống lao hàng 1, trong tương lai là hàng 2, nhằm mục đích cao nhất là bảo đảm duy trì quyền lợi tiếp cận thuốc cho người bệnh trên toàn quốc.

Hiện, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân Việt Nam mới chỉ ở khoảng 90%. Như vậy, còn khoảng 10% người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế. Trong gần 2 năm qua, Chương trình chống lao Quốc gia đã nỗ lực phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế xây dựng và ban hành các chính sách liên quan đến khám chữa bệnh, cấp thuốc lao, thanh toán lao qua nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế.

Trong thời gian tới, Chương trình chống lao Quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; đồng thời hướng dẫn các cơ sở điều trị lao đáp ứng các điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng, cung ứng, điều phối thuốc lao qua bảo hiểm y tế.

Tại Việt Nam, trước đây, thuốc chống lao hàng 1 (gồm có 5 thuốc, là các thuốc được lựa chọn đầu tiên để điều trị cho bệnh nhân bị lao) được mua bằng nguồn ngân sách nhà nước thông qua Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số của Bộ Y tế để cung cấp điều trị miễn phí cho người bệnh lao. Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025 không còn nguồn ngân sách Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số, ngân sách phân bổ cho các hoạt động phòng, chống lao sẽ từ nguồn ngân sách hoạt động thường quy của Bộ Y tế.

Với nguồn viện trợ Quỹ toàn cầu chu kỳ 2021-2023, thuốc chống lao hàng 2 (được dùng khi bệnh nhân bị kháng với thuốc lao hàng 1, hay trong một số trường hợp đặc biệt) hiện đang được mua bằng nguồn kinh phí viện trợ quốc tế không hoàn lại từ quỹ toàn cầu với cam kết đến hết năm 2023. Quỹ toàn cầu yêu cầu sự đóng góp của Chính phủ Việt Nam cho nhu cầu điều trị thuốc chống lao hàng 2 đối với 100 bệnh nhân lao đa kháng trong năm 2019 và 2020. Chính vì vậy, bảo đảm nguồn kinh phí bền vững trong nước để chi trả cho việc mua sắm thuốc chống lao hàng 1 và hàng 2, nhằm duy trì quyền lợi tiếp cận thuốc cho người bệnh là việc làm rất cần thiết.

TỪ KHÓA #y tế