Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Những tác dụng của hoa khế
Từ lâu quả khế và lá khế được nhiều người tận dụng để hỗ trợ điều trị bệnh nhưng đối với hoa khế nhiều người vẫn còn chưa biết tác dụng của nó là gì. Theo các chuyên gia, hoa khế cũng có nhiều tác dụng với sức khỏe.