Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng: Giữ rừng hiệu quả bằng công nghệ thông tin

Hoàng Tính - 13:05 28/01/2022 GMT+7
Cao Bằng có tổng diện tích tự nhiên 670.026ha trong đó diện tích rừng 370.478ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm 95%, để đảm bảo cho việc giữ rừng hiệu quả Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, ảnh vệ tinh trong giám sát rừng.
Với công nghệ thông tin Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã đưa ra các phương án bảo vệ rừng chính xác và tuyệt đối.

Với diện tích rừng lớn lại tiếp giáp với nhiều địa phương như: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang và Trung Quốc bên cạnh đó địa hình núi cao, chia cắt… là những khó khăn trong việc giữ và phát triển rừng ở Cao Bằng.

Phát huy vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, tích cực chủ động phối hợp với địa phương, các ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Hoàng Thị Duyên - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết: Để tăng cường quản lý rừng theo chương trình chuyển đổi số của ngành, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã tổ chức, tập huấn, chỉ đạo điều hành, cho các cán bộ, nhân viên. Nhờ vậy, trình độ tin học của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không ngừng được nâng cao hàng năm. Đến nay Chi cục đang có 60 tài khoản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-Ioffice, 60 tài khoản hòm thư công vụ, 100% cán bộ  nhân viên sử dụng hòm thư điện tử công vụ…

 Từ khi ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đến tháng 12/2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã xử lý khoảng 12.482 văn bản các loại. Riêng trong năm 2021 Chi cục đã xử lý 3.580 văn bản qua phần mềm QLVB, tiếp nhận và giải quyết 5 hồ sơ TTHC qua phần mềm Igate.

Ông Hoàng Phượng Vỹ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cho biết thêm: Trong việc quản lý, bảo vệ rừng Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã triển khai và sử dụng rất hiệu quả Ứng dụng công nghệ ảnh vệ tinh Sentinel 2… Việc đưa các ứng dụng phần mềm vào theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, sử dụng ảnh vệ tinh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đã giúp cán bộ kiểm lâm tỉnh Cao Bằng cập nhật chính xác những biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Từ đó đã đưa ra các phương án bảo vệ và giữ rừng nhanh chóng, kịp thời chính xác tuyệt đối, góp phần tiết kiệm thời gian và nhân lực.

Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã góp phần giúp cho ngành Lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng quản lý, nắm bắt được thông tin, số liệu tin cậy, kịp thời, chính xác để đưa ra các giải pháp, hoạch định chính sách về phát triển lâm nghiệp trong tương lai; triển khai nhiều các giải pháp ứng cứu kịp thời trong công tác chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra; lựa chọn các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào rừng nghèo làm tăng sinh khối, chất lượng của rừng tự nhiên. 

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã giúp cho Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng kịp thời phát hiện các điểm biến động về rừng, từ đó chỉ đạo kịp thời Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố kiểm tra, xác minh và xử lý, góp phần hạn chế các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép.