Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Cơ quan Trung ương Hội NDVN tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
16:13 19/01/2020 GMT+7

Ngày 19.01.2020 tại Hà Nội, Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (TƯ Hội NDVN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội; đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch T.Ư Hội cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội; đồng chí Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội NDVN; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các ban, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo Tổng kết năm 2019 của cơ quan Trung ương Hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội NDVN đã nêu bật những kết quả đạt được. Theo đó, năm 2019 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

Báo cáo khẳng định: Trong tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan Trung ương Hội; tác động đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy, Thường trực TƯ Hội, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các ban, đơn vị và các cấp Công đoàn cơ quan Trung ương Hội đã động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả nổi bật trong năm 2019 là tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm như:

Tổ chức Hội nghị tổng kết việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ T.Ư Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Tổ chức 4 Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023 tại cơ quan T.Ư Hội và tại 3 vùng trong cả nước; Phối hợp với Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với Nông dân Việt Nam lần thứ 2 tại TP. Cần Thơ; Tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ T.Ư Hội về xây dựng chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp… Các ban, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Hội chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội NDVN báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 tại Hội nghị.

Đặc biệt, Cơ quan T.Ư Hội đã chủ động tham mưu, thực hiện và tham gia tích cực phục vụ cho Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng và kết quả thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Hội NDVN. Tham mưu xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 61- KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020…

Trong năm 2019, Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng thông tin điện tử của Hội đã tổ chức tuyên truyền trên các ấn phẩm của mình về các sự kiện lớn của đất nước, của Hội; về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN nhiệm kỳ 2018-2023; thông tin kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước; kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Các nội dung sát với nhu cầu thông tin của bạn đọc, góp phần vào việc xây dựng chính sách của Nhà nước về tam nông, phát triển lý luận về Hội Nông dân.

Về công tác đối ngoại, hiện nay T.Ư Hội đã có quan hệ hợp tác trên 60 đối tác, đặc biệt là các đối tác Hà Lan, Bỉ, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, các cơ quan của Liên Hợp quốc nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình và đào tạo cán bộ Hội và phong trào nông dân.

Quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cơ quan T.Ư Hội tập trung thực hiện tốt 11 nhiệm vụ trọng tâm như:

Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tập trung nghiên cứu quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và động viên công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội NDVN trong năm 2020; Chuẩn bị các điều kiện và nội dung để tham mưu cho Ban Bí thư T.Ư Đảng và Chính phủ tổ chức tổng kết 10 năm việc thực hiện Kết luận số 61- KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp NDVN giai đoạn 2010- 2020 và Tổng kết thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “về việc Hội NDVN trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”; Tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930-14/10/2020); Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; Lễ Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; Lễ Tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” lần thứ ba và các hội nghị, hội thảo khác của cơ quan TƯ Hội…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Hội phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội chỉ đạo: Tới đây sẽ xây dựng mô hình “Người cán bộ, công nhân, viên chức của cơ quan T.Ư Hội theo tiêu chí “Cần, kiệm, liêm. chính – chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”. Mọi thành viên cần tự nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần tiết kiệm trong cơ quan, hoàn thành tốt nhất công việc được giao, qua đó phản ánh được cái tâm cũng như trí tuệ của mình.

“Cán bộ, công nhân, viên chức của cơ quan T.Ư Hội cần hội tụ những phẩm chất “tự giác, tự tin, tự trọng, tự lập, tự vươn lên”- Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn phát biểu tiếp thu và giải đáp kiến nghị, đề xuất của các ban, đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan T.Ư Hội về các mặt hoạt động trong công tác, đời sống.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Hồng Lý – nguyên Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Dương Đức Nguyện – nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới.

Về công tác bình xét thi đua và khen thưởng trong cơ quan T.Ư Hội được thực hiện đúng quy định, kịp thời, chính xác và chặt chẽ hơn, tạo động lực động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, lãnh đạo cơ quan T.Ư Hội đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Hồng Lý – nguyên Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Dương Đức Nguyện – nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội NDVN trao Bằng khen của T.Ư Hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2019 có 2 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Có 4 ban, đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 9 ban, đơn vị đạt danh hiệu Lao động xuất sắc; 3 đơn vị nhận Cờ thi đua của T.Ư Hội và 6 tập thể, 9 cá nhân nhận Bằng khen của T.Ư Hội; 188 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 17 đồng chí đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 4 đồng chí được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp T.Ư Hội. Bên cạnh đó nhiều đơn vị, cá nhân cũng được trao các danh hiệu thi đua của Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn T.Ư Hội NDVN.

Đồng chí Thào Xuân Sùng -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Thủ trưởng Cơ quan T.Ư Hội tặng Cờ thi đua cho các ban, đơn vị.

Lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc cơ quan T.Ư Hội NDVN ký cam kết thi đua và cùng bắt tay quyết tâm thực hiện.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 với 7 thành viên. Các ban, đơn vị thuộc cơ quan T.Ư Hội NDVN đã ký cam kết thi đua năm 2020.

Tin, ảnh: Bảo Minh