Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 9 (2021-2022)

17:11 15/09/2021 GMT+7
Ngày 14/9/2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 9 (2021-2022). Cuộc thi được phát động sâu rộng trong toàn hệ thống Hội và hội viên nông dân.

Theo Trung ương Hội NDVN, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 9 (Cuộc thi) được tổ chức nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ trong hội viên, nông dân cả nước; vinh danh, khen thưởng những hội viên nông dân có các giải pháp sáng tạo, sáng chế khoa học kỹ thuật hữu ích. Từ đó, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trí thức hóa nông dân, đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội NDVN.

Đối tượng tham gia Cuộc thi bao gồm các hội viên nông dân trên cả nước đang làm nghề nông, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật hữu ích và áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả đều có quyền tham gia Cuộc thi này. Nội dung Cuộc thi bào gồm tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội ở nông thôn. Trong đó bao gồm các lĩnh vực chính: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sinh học, chế biến nông sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông luôn thu hút được sự quan tâm của hội viên, nông dân cả nước. (Trong ảnh: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông TP.Hải Phòng lần thứ 3, năm 2020 – 2021).

Về hình thức cuộc thi, Trung ương Hội sẽ tiến hành tổ chức chấm các giải pháp dự thi trên cơ sở xem xét nội dung Hồ sơ giải pháp dự thi do Hội ND các tỉnh, thành phố gửi về Trung ương Hội và kết quả thẩm định tại cơ sở đối với các giải pháp dự thi đạt giải. Do vậy, Hội ND các tỉnh, thành phố hướng dẫn hội viên, nông dân (cá nhân, tổ chức) có giải pháp dự thi lập hồ sơ dự thi (ban hành kèm theo kế hoạch này); tổ chức sơ tuyển, xét tuyển, xác nhận Hồ sơ giải pháp dự thi và gửi về Trung ương Hội.

Thời hạn nhận, chấm các giải pháp và trao thưởng được quy định như sau: Bắt đầu nhận Hồ sơ dự thi từ khi công bố kế hoạch và thể lệ cuộc thi đến hết ngày 30/7/2022. Chấm và thẩm định các giải pháp dự thi đạt giải từ tháng 8 – 10/2022; trao giải thưởng dự kiến vào cuối quý IV/2022.

Về giải thưởng Cuộc thi: Đối với các tác giả có giải pháp đạt giải được tặng Cúp kèm theo tiền thưởng và Giấy chứng nhận đạt giải của Trung ương Hội. Một số tác giả có giải pháp đạt giải cao được tặng Bằng khen của BCH Trung ương Hội NDVN. Ban tổ chức Cuộc thi cũng có các phần thưởng dành cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao. Dự kiến mức tiền thưởng cho các giải như sau: Giải nhất 30 triệu đồng/giải; Giải nhì 20 triệu đồng/giải; Giải ba 10 triệu đồng/giải; Giải khuyến khích 5 triệu đồng/giải.

Với ý nghĩa đó, Trung ương Hội NDVN yêu cầu các cấp Hội hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia Cuộc thi, tổ chức thi tuyển, xét tuyển các giải pháp dự thi cần thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch. Đồng thời, quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của cuộc thi đảm bảo tính khoa học, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi (Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, Phiếu đăng ký dự thi, Bản mô tả giải pháp dự thi, Toàn văn giải pháp dự thi… ) xem chi tiết tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1HG6oSBa-mvhdjnmJXVGxY766pW_pu2dV/view?usp=sharing

T.Đ