Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội Cựu Chiến binh cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Hoàng Tính - 07:11 17/09/2022 GMT+7
Ngày 16/9 tại Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Vũ Ngọc Bình - Trưởng ban Kinh tế, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng các hội viên Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ chào cờ

Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ lần thứ II (2017-2022) của Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch Hội cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo bồi dưỡng cho hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy vị trí, vai trò, bản chất truyền thống của Hội, tích cực đấu tranh phòng, chống tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tham gia xây dựng, bảo về Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN.

Hội đã quán triệt và tổ chức cho hội viên học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhất là quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường công tác xây dựng, chính đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37 về những điều Đảng viên không được làm; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tuyên truyền cho hội viên về biên giới, chủ quyền, biển đảo và nhiệm vụ chính trị của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng thời vận động hội viên thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vận động các thế hệ Cựu chiến binh giữ vững bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đầu nhiệm kỳ (2017-2022) Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có 38 hội viên sinh hoạt tại 15 ban, đơn vị; Hiện nay có 27 đồng chí sinh hoạt, công tác tại 11 ban, đơn vị; nhiệm kỳ qua có 16 hội viên nghỉ hưu chuyển công tác, Hội kết nạp mới được 07 hội viên (đạt 100%).

Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2019); 90 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)…

Trong 5 năm qua Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực tham gia tốt các đợt vận động như: Ủng hộ thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủng hộ trẻ em nghèo; Quỹ tấm lòng vàng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Về nguồn…

Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị, cải cách hành chính, thực hiện tốt Pháp lệnh công chức.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” xây dựng Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội; chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên Cựu Chiến binh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan đã đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được. 5 năm qua Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên; Tổ chức hoạt động hỗ trợ cho 16 hội viên Hội Cựu Chiến binh là nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La; Kết nạp được 07 hội viên mới…

Về nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Chủ tịch BCH T.ƯHội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng gợi mở một số vấn đề:

Một là, Hội Cựu Chiến binh là tổ chức mang truyền thống “Bộ dội cụ Hồ” đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hơn ai hết, mỗi hội viên Hội Cựu Chiến binh hiểu rõ giá trị của “độc lập, tự do”… vì vậy cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Hai là, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Đặc biệt quán triệt sâu sắc Nghị quyết 19-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động “uống nước nhớ nguồn” làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào hành động sâu rộng, một nét đẹp của xã hội Việt Nam.

Ba là, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, bằng tâm huyến, các hội viên tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hội viên Hội Cựu Chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình, giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hoá mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Bốn là, không ngừng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động để Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (đứng thứ 2 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 

Đại Hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 đồng chí (đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Văn Đại - Phó Chủ tịch; các Uỷ viên gồm đồng chí: Trần Mạnh Hoài, Hoàng Mai Đức, Nguyễn Văn Công) và Đại Hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Sinh là đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vào cuối năm 2022.

“Với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội này, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ vững chắc hơn, đóng vai trò to lớn trong công tác hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam” Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam

TỪ KHÓA #cựu chiến binh
 • Phát hiện hàng nghìn gói thuốc nuôi trồng thủy sản giả
  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với các lực lượng có liên quan triệt phá một vụ pha chế, đóng gói thuốc nuôi trồng thủy sản giả có số lượng lớn trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 6.000 sản phẩm đã đóng gói, đóng chai có dán nhãn nhưng không ghi rõ nguồn xuất xứ...
 • Nghệ An: Hàng trăm người xuyên đêm vá đoạn đê vỡ do mưa lũ
  (Tapchinongthonmoi.vn)- Ảnh hưởng từ cơn bão Noru, tại Nghệ An mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng diện rộng tại nhiều huyện. Nhiều đập đứng trước nguy cơ bị vỡ. Vào lúc 20h ngày 29/9, đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ khoảng 5m, gây ảnh hưởng đến 6 xóm với 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu). Suốt đêm 29/9 đến rạng sáng 30/9, hàng trăm người đã thay phiên nhau vá đoạn đê.
 • Ngành Xuất bản thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh truyền bá tri thức
  Kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022), sáng ngày 28/9/2022, tại Hội thảo khoa học “Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển” diễn ra tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, ngành Xuất bản phải thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh lưu giữ, truyền bá tri thức và triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tháng 10/2022 - Tháng Tiêu dùng số
  Chiều ngày 29/9/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức họp báo phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì buổi họp báo. Tham dự có đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ, đại diện Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương, đại diện các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và địa phương.
 • Nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên ở vùng dân tộc thiểu số
  Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, cơ sở hạ tầng để tiếp cận thông tin còn hạn chế. Trong những năm qua, Hội NDVN luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hội viên, nông dân thuộc khu vực này, nhằm giúp họ nâng cao nhận thức pháp luật và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
 • Hội thi Nhà nông đua tài tiếp tục khẳng định là kênh tuyên truyền sinh động và hiệu quả
  (Tapchinongthonmoi.vn) - Tối 29/9, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang long trọng tổ chức khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông: nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2022 chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022).
 • Thí sinh trúng tuyển đại học cần xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 30/9,
  Bộ Giáo dục và Đào tạo mở Hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 18/9 đến 17.00' ngày 30/9. Trước 17.00' ngày 30/9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện quy trình này coi như thí sinh từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.