Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đảng bộ C.Q T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2022

15:33 15/05/2020 GMT+7
Sáng 15/5, Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức đại hội chi bộ, đây là chi bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ C.Q T.Ư Hội chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội

Sáng 15/5, Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức đại hội chi bộ, đây là chi bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ C.Q T.Ư Hội chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN.

Các đại biểu tham dự Lễ chào cờ. Ảnh: Trần Quảng

Dự đại hội có đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Hoài – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành  Đảng bộ, các đồng chí bí thư các chi bộ,đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội NDVN và toàn thể đảng viên trong chi bộ Ban Tổ chức.

Theo Báo cáo chính trị của Chi bộ Ban Tổ chức, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Ban Tổ chức đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của Ban; Đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Hội ND các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN; trong tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, các nghị quyết của Đảng đoàn, Ban thường vụ và BCH T.Ư Hội. Nổi bật là các văn bản chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đại biểu Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Đại hội đại biểu Hội ND toàn quốc lần thứ VII; Nghị quyết 04, 05, 06 về xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; các kế hoạch, đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan T.Ư Hội theo tinh thần Nghị quyết 18,19 của BCH T.Ư và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chú trọng công tác bồi dưỡng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Hồng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Ban Tổ chức nhiệm kỳ 2020-2022.

Sau khi kết thúc Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN đã chủ trì tổ chức cuộc họp gồm các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên BCH đảng bộ, các đồng chí Bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN để rút kinh nghiệm và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ thuộc cơ quan T.Ư Hội tổ chức tốt đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trong thời gian tới.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đã tuyên dương Chi bộ Ban Tổ chức trong các khâu chuẩn bị Đại hội, trong đó xây dựng chương trình, nội dung chu đáo trước và trong Đại hội, thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đã xây dựng cho Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 với tinh thần: Đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả. Đoàn Chủ tịch đã điều hành Đại hội với tinh thần thoái mái, trách nhiệm, chặt chẽ và có kết quả cao…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và rút kinh nghiệm đến các chi bộ trong Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội, đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Các chi bộ, đảng bộ bộ phần cần tập trung chuẩn bị tốt dự thảo Báo cáo Chính trị và công tác nhân sự là 2 nội dung rất quan trọng trong Đại hội Chi bộ, trong đó việc xây dựng Báo cáo Chính trị là quan trọng nhất. Trong báo cáo cần phải tập trung xây dựng vào những nội dung chính sau:

Một là, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức: mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự học, nắm chắc lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Hai là, công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ: Xây dựng tổ chức, cán bộ của đơn vị ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của các ban, đơn vị để đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam; vì vậy cần bám sát vào Nghị quyết của BCH T.Ư Hội để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nếu sẽ không chi bộ sẽ không lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ…

Làng Mới xin giới thiệu một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội:

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm. Ảnh: Trần Quảng.
Ảnh: Trần Quảng
Ảnh: Trần Quảng
Đồng chí Thào Xuân Sùng chúc mừng Ban Chi ủy mới của Chi bộ Ban Tổ chức. Ảnh: Trần Quảng
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trần Quảng.

Hải Quỳnh