Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đồng Tháp: 5/8 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới

09:11 16/01/2021 GMT+7

Chiều ngày 15/1, tại tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và báo cáo kết quả nổi bật thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020).

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại họp mặt. Ảnh: Vân Nguyễn

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về những kết quả nổi bật về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và 5 năm (2016 – 2020); kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và 5 năm (2021 – 2025). Theo đó, kinh tế của tỉnh có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2016 – 2020) ước đạt 6,44%, quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, đến cuối năm 2020 ước đạt trên 87.000 tỷ đồng (tăng 1,5 lần) so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47 triệu đồng, trong đó khu vực thành thị là 51 triệu đồng và khu vực nông thôn là 45,6 triệu đồng.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp” theo đúng hướng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người nông dân, doanh nghiệp và các ngành, các cấp từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, mô hình chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Có 19 loại nông sản chủ lực, đặc thù được xác lập quyền, nhãn hiệu, tăng trưởng bình quân nông – lâm – thủy sản ước đạt 3,57%/năm.

Đồng Tháp chú trọng xây dựng tinh thần hợp tác trong nông dân, xác định đây là tiền đề phát triển và nâng cao chất lượng kinh tế tập thể. Hình thành, phát triển hơn 100 Hội quán gắn với từng ngành hàng đặc trưng của địa phương và 22 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới được hình thành từ nền tảng mô hình này.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc theo phương châm “dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Hiện nay, dự kiến có 98/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 3 huyện so với  Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh đề ra. Hiện nay tỉnh có 5/8 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Vân Nguyễn

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển  tăng trưởng bình quân 7,9%/năm. Các sản phẩm nông sản tươi, nông sản chế biến, mặt hàng tiểu thủ công nghiệp được kết nối phân phối rộng rãi đến người tiêu dùng thông qua hệ thống siêu thị Co.op Mart, VinMart, Bách Hóa Xanh, Big C, các điểm trưng bày và kinh doanh đặc sản tại TP. HCM, Hà Nội… Xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng với 2 mặt hàng chủ lực là gạo và thủy sản, giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt gần 1,2 tỷ USD.

Đồng Tháp là tỉnh duy nhất có Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 12 năm liên tục nhằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thực hiện tốt công tác đối ngoại trên các lĩnh vực với chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Prây-veng, Pô-sát, Ban- tây Miên- chây (Campuchia), tỉnh Salavan (Lào). Tập trung triển khai Đề án phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 8 xã biên giới, thúc đẩy khu vực biên giới tiếp tục phát triển theo hướng hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển. Hạ tầng giao thông, trường học, y tế được đầu tư gắn kết với các cụm, tuyến dân cư giúp người dân bám trụ, ổn định cuộc sống gắn với thế trận bảo vệ biên giới.

Việc huy động nguồn lực xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển, nhất là thu hút nguồn lực xã hội. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội huy động trong giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 83.516 tỷ đồng, chiếm 22,3% GRDP của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, tất cả các chỉ tiêu về xã hội đạt theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt là việc phát huy tự hào “Tôi người Đồng Tháp” thân thiện, nghĩa tình và có trách nhiệm.

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, gắn với yếu tố thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, làm động lực phát triển bền vững. Phát triển kinh tế công – nông – thương trên cơ sở tận dụng cơ hội từ quá trình hội nhập để nâng cao sức cạnh tranh, từng bước gia tăng giá trị chuỗi sản phẩm theo hướng toàn cầu hóa; phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh…

                                                                            Vân Nguyễn