Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Được hỗ trợ, nông dân yên tâm phát triển kinh tế

Hoàng Tính - 07:42 24/03/2022 GMT+7
Với việc được tư vấn xây dựng mô hình cây - con, trang bị kiến thức từ lớp học, hỗ trợ vốn... nông dân huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) đang yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ nguồn vốn vay kịp thời, nhiều hộ ND trên địa bàn huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) đã vươn lên thoát nghèo.

Gỡ khó từ vốn

Đối với nông dân (ND) trên địa bàn huyện Thạch An nói chung nguồn vốn luôn là khó khăn trong công tác phát triển sản xuất chính vì vậy nhằm đảm bảo về vốn cho hội viên phát triển sản xuất, Hội ND huyện Thạch An luôn chú trọng tới công tác xây dựng và quản lý nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân và các nguồn vốn vay ủy thác.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch ND huyện Thạch An cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội ND huyện đã giao chỉ tiêu cho từng cơ sở Hội thực hiện phát triển nguồn vốn ủy thác nhằm kịp thời hỗ trợ cho hộ ND còn khó khăn về vốn có điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

Để nguồn vốn vay uỷ thác được kịp thời hỗ trợ đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Hội ND huyện Thạch An đã quán triệt cho các cơ sở Hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng NN&PTNT huyện Thạch An để thực hiện đúng quy trình cho vay, đảm bảo công khai, dân chủ. 

Tính đến nay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân, Hội ND huyện Thạch An đang quản lý trên 3 tỷ đồng, trong đó, nguồn ủy thác của tỉnh Cao Bằng 500 triệu đồng cho 2 dự án; nguồn của huyện, xã vận động trên 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân giúp các hội viên ND xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều hội viên và con em hội viên nông dân trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay, hỗ trợ thực hiện 20 dự án cho 428 hội viên ND tham gia.

Hội ND huyện phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến nay, Hội ND các cấp trong toàn huyện Thạch An đang quản lý 41 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.030 hộ vay, tổng dư nợ trên 60 tỷ đồng. Đồng thời, Hội còn phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đến nay, Hội ND các cấp đang quản lý 23 tổ tiết kiệm và vay vốn, 199 thành viên vay với tổng dư nợ trên 7,8 tỷ đồng.

Ông Hoàng Mạnh Hải - Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch An cho hay: Để có được kết quả trên thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch An đã phối hợp chặt chẽ với Hội ND huyện tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng, kịp thời các chính sách mới như: Cho vay hộ mới thoát nghèo; nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay vốn đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng mới đến với cán bộ hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các điểm giao dịch tại các xã và thị trấn.

Trong quá trình cho vay, Hội ND huyện Thạch An luôn thực hiện tốt công tác bình xét đảm bảo công khai, đúng đối tượng; ngoài ra Hội còn thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn sinh hoạt định kỳ đều đặn. Nhờ đó, hầu hết các tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội ND huyện quản lý đều hoạt động tốt, góp phần đưa đồng vốn nhanh nhất đến với hội viên ND.

Trở về từ lớp học của Hội ND huyện Thạch An, ông Nguyễn Văn Tập ở xã Đức Thông (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã xây dựng được mô hình trang trại thu nhập 700 triệu đồng/năm.

Hỗ trợ hội viên ND làm giàu

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội ND huyện Thạch An cho biết thêm: Trong năm 2021 vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn do thời tiết khắc nhiệt, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò…)  có nhiều diễn biến phức tạp; chi phí đầu tư thức ăn chăn nuôi đến phân đạm đều tăng cao… Nhưng Hội ND huyện Thạch An đã luôn bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên tổ chức tập huấn hỗ trợ hội viên ND về: Kiến thức trong trồng trọt, chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vốn, qua đó đã tạo sự gắn bó mật thiết giữa hội viên ND với tổ chức Hội.

Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, Hội ND huyện Thạch An đã tích cực đẩy mạnh các phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Chung sức xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của địa phương, mang giá trị kinh tế cao…

Nổi bật là phong trào ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Thạch An tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; có sức lan tỏa đến các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Từ phong trào, đời sống của nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Thạch An đã có sự thay đổi đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Tập ở xã Đức Thông (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) cho biết: Trở về từ lớp tập huấn nông nghiệp của Hội ND huyện Thạch An tổ chức, đến nay gia đình đang phát triển mô hình kinh tế tổng hợp: Trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi, trồng lúa với diện tích 1,4 ha; đào ao thả cá 1.500m2; trồng 1.000 cây cam chín muộn. Mỗi năm thu nhập của gia đình cũng đạt khoảng 700 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân mà trong cuộc sống hàng ngày, hay những đợt sinh hoạt của Hội ND xã Đức Thông, ông Tập luôn chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm trong trồng trọt chăn nuôi cho bà con trong cộng đồng. Qua đó trên địa bàn xã Đức Thông đã có 22 hộ hội viên ND cùng tham gia trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Lê, cam, quýt, hồi, quế, thạch đen, mỡ, sa mộc... 

Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã có tác động mạnh mẽ trong việc khuyến khích ND huyện Thạch An đổi mới, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động và các điều kiện sẵn có để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay trên địa bàn huyện Thạch An đã có khoảng 1.000 hộ ND sản xuất kinh giỏi các cấp. Từ đó ND huyện Thạch An đã hăng hái tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và các chính sách về an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.