Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hà Tĩnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Bùi Ánh - 07:58 29/03/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhằm phát huy nguồn vốn hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, Hội Nông dân Hà Tĩnh (HND) đã ban hành kế hoạch 24 ngày 13/3/2024 về việc giám sát hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) nhằm kịp thời phát hiện những yếu kém, tồn tại để hạn chế xảy ra rủi ro.
Ông Nguyễn Tiến Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cuàng đoàn giám sát về hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Thạch Hà

Theo đó, kế hoạc giám sát sẽ được thực hiện từ ngày 19/3 đến 19/4/2024 tại Hội Nông dân huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê và các huyện, thành phố, thị xã khác nếu thấy cần thiết. Với nhiều nội dung được thực hiện như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Quỹ HTND; Công tác tuyên truyền, tập huấn; Quy trình cho vay vốn (xác định nhu cầu; bình xét, lựa chọn đối tượng cho vay; xây dựng hồ sơ vay vốn; thẩm đinh, giải ngân; công tác kiểm tra, giám sát...); Hiệu quả các mô hình sử dụng nguồn vốn vay Quỹ HTND; Quản lý phí; Lưu trữ hồ sơ sổ sách…

Hoạt động này nhằm bảo đảm việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý tài chính, sử dụng vốn, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng vốn, phí; từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa vi phạm, rủi ro có thể xảy ra để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Quỹ HTND, giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp trong công tác quản lý, giám sát và hướng dẫn sử dụng vốn vay cho hội viên, nông dân.

Nhiều mô hình hay, sáng tạo có đột phá từ vay vốn quỹ HNTD

Có thể khẳng định, nguồn vốn Quỹ HTND thời gian qua đã giúp nhiều hộ dân vươn lên làm ăn kinh tế, phát huy được sáng kiến của mình trong cách làm ăn. Cũng từ nguồn vốn vay này mà nhiều hộ gia đình vươn lên trở thành hộ khá, giỏi góp phần nâng tầm phong trào “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” cả về chất và lượng.

Cũng chính từ đó đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung, liên kết theo hình thức chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác…hướng đến hình thành HTX cùng liên kết sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Cũng từ nguồn vốn Quỹ HTND đã tạo điều kiện cho hội viên, nông dân có cơ hội tiếp cận vốn để sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi hiệu quả, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh

Từ cái nhìn tổng quan, nguồn Quỹ HTND đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hay cho thu nhập cao. Điển hình như: Mô hình kinh tế tổng hợp, chăn nuôi tuần hoàn của anh Trần Danh Giáp ở xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên); Mô hình trang trại tổng hợp của anh Nguyễn Anh Hào ở Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang); Mô hình nuôi gà thương phẩm của anh Nguyễn Sỹ Quan Thắng ở Phú Lộc (huyện Can Lộc);…

Qua các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao các đơn vị trong việc vận hành, quản lí nguồn quỹ HTND

Có thể thấy, nguồn Quỹ không chỉ là “cứu cánh” cho người nông dân khi muốn đầu tư vào phát triển kinh tế mà nó còn là niềm tin vào tổ chức Hội với vai trò là “bà đỡ” cho hội viên nông dân về mọi mặt. Xác định được điều đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và giao chỉ tiêu thi đua cho Hội Nông dân các cấp về xây dựng và phát triển Quỹ HTND.

"Tính đến nay, Quỹ HTND tỉnh đang cho vay với số tiền 57,233 thực hiện 238 dự án cho 2.271 hộ vay. Từ thực tế cho thấy, các dự án trên địa bàn huyện Hương Khê, Thạch Hà và Cẩm Xuyên đều phát huy tốt hiệu quả sử dụng nguồn vốn, các mô hình vay vốn không chỉ mang lại thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của địa phương; hội viên tích cực tham gia sinh hoạt Hội" – ông Nguyễn Tiến Anh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết.