Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội Nông dân Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Bùi Ánh - 07:06 28/11/2022 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Qua 3 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Vận động nông dân khu vực biên giới, ven biển đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2019 – 2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quảng Bình là tỉnh có khu vực biên giới, vùng biển khá rộng, gồm 28 xã, phường, thị trấn, với tổng dân số 52.073 hộ/210.339 khẩu, trong đó, có 09 xã biên giới đất liền thuộc 05 huyện biên giới tiếp giáp với 02 tỉnh Khăm Muồn và Sa Vẳn Nạ Khệt của nước Lào. Đường biên giới dài 222,118 km, 61 mốc quốc giới và 01 cộc dấu, thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Chứt và Bru - Vân Kiều; khu vực biên giới biển gồm có 19 xã, phường thuộc 06 huyện, thị xã, thành phố, với chiều dài bờ biển 116,214 km, chủ yếu là dân tộc Kinh.

Sau thời gian thực hiện Chương trình phối hợp các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) và các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về biên giới quốc gia, gắn với củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Quang cảnh hội nghị sơ kết phối hợp. Ảnh: Bùi Ánh

Trong số nhiều chương trình phối hợp, một trong những vấn đề trọng tâm được đặt lên hàng đầu là công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, phát huy vai trò, trách nhiệm các cấp Hội và từng hội viên HND làm tốt công tác tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình, người thân, dòng tộc tích cực tham gia các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản, tổ dân phố, tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi an toàn; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hoá,… ở địa bàn khu vực biên giới, vùng biển.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” nhằm nâng cao kiến thức cho người dân và tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm; ngăn chặn và vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù đich lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và các cấp chính quyền địa phương.

Song song với công tác tuyên truyền, chính sách xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng biên cũng là nhiệm vụ then chốt và được chú trọng. Nhờ đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng “điểm sáng vùng biên” về phát triển kinh tế - xã hội gắn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Hội Nông dân cơ sở. Ảnh:  Bùi Ánh

Điển hình như: Mô hình “Ánh sáng vùng biên”, “Tiếng loa Biên phòng”, “Tiếng máy vùng biên”, “Nhà tạp hóa vì cộng đồng”; Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Tết vì người nghèo”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, nhận đỡ đầu, giúp đỡ các thôn, bản khó khăn; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân sản xuất 04 mô hình lúa nước (Chăm Pu, Tân Ly, Ka Ai, Rục Làn); “Nuôi lợn bản địa”, “Nuôi giống gà địa phương bằng phương pháp bán chăn thả”, mô hình trồng dứa, trồng na, mít Thái, cam, cây mắc ca, măng tre; “Công trình vệ sinh vì cộng đồng”; duy trì hoạt động hiệu quả 04 trạm Quân dân y (Làng Ho, Bản 61, Ra Mai, Bãi Dinh) chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ngoài ra, HND và BĐBP tỉnh đã phối hợp vận động nông dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, giáo dục, y tế; nhất là các Đề án của Chính phủ về “Xoá mù chữ”; “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập”..., đặc biệt là bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống... góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng cuộc sống của nhân dân, ở khu vực biên giới.

Những hoạt động phối hợp này có sự lan tỏa sâu rộng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, an ninh biên giới, biển đảo; tích cực tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của nhân dân. Để công tác phối hợp đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng ở các đồn Biên phòng, đội ngũ cán bộ HND ở cơ sở có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, có uy tín, nhiệt tình tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.