Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội ND và Bưu điện tỉnh Nam Định phối hợp hỗ trợ ND chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

Trần Thọ Đan - 13:43 22/04/2022 GMT+7
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Nam Định ký kết Kế hoạch phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2022- 2025.

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam: Kế hoạch số 09/KH-HND-VIENAMPOST ngày 28/02/2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam “về triển khai thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021- 2025” năm 2022. Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Nam Định và Bưu điện tỉnh đã tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa tại tỉnh Nam Định

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ông Lưu Văn Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Sở NNPTNT; Sở Thông tin & Truyền thông; Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân, Giám đốc Bưu điện các huyện, thành phố.

Lãnh đạo hai cơ quanh ký kết Kế hoạch phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa.

Tại hội nghị, hai cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025 và kế hoạch phối hợp năm 2022 về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa.

Theo đó, năm 2022, hai cơ quan phối hợp thực hiện 5 nội dung nhiệm vụ sau: Rà soát, đưa thông tin sản phẩm và thông tin hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; Kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của hai bên; Phát triển mạng lưới cộng tác viên, đại lý bán hàng với mục tiêu tối thiểu mỗi xã, phường, thị trấn 3 cộng tác viên, đại lý bán hàng sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện Việt Nam; Xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân, chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX; Triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn lồng ghép vào các hội nghị tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của tổ chức Hội Nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông  Lưu Văn Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua việc tiêu thụ nông sản cho nông dân gặp nhiều khó khăn, nông sản xuất bán bị thương lái ép giá khiến hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, tiếp cận công nghệ còn hạn chế, nhất là hoạt động quảng bá nông sản. Chính vì vậy hoạt động phối hợp của hai cơ quan sẽ mở ra hướng đi mới giúp hội viên quảng bá, tiêu thụ nông sản, ổn định giá cho nông sản của nông dân.

Đồng thời, lãnh đạo hai cơ quan yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh và Bưu điện các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ, coi việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần nghiêm túc triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh đạt kết quả theo mục tiêu và yêu cầu đề ra.