Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội NDVN và Hội Tiểu nông Cuba: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác Hội

Kiều Anh - 10:30 25/06/2022 GMT+7
Tối ngày 24/6, tại trụ sở Trung ương Hội NDVN diễn ra Hội thảo trực tuyến (ứng dụng Zoom Cloud Meeting) chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững giữa Hội NDNV và Hội Tiểu nông Cuba. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN và đồng chí Rafael Santiesteban Pozo, Ủy viên T.Ư Đảng, Uỷ viên Hội đồng Nhà nước Cuba, Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba dự và chủ trị Hội thảo.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội NDVN chủ trì hội thảo tại đầu cầu Hội NDVN

Cùng tham dự tại điểm cầu Hội NDVN có các đồng chí: Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Trương Ban Tổ chức, Chánh Văn phòng Trung ương Hội; đoàn Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Điểm cầu tại Cuba có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Tiểu Nông Cuba cùng dự.

Buổi hội thảo online giữa Hội NDVN và Hội Tiểu nông Cuba nhằm  tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nông dân và tổ chức nông dân của hai nước Việt Nam và Cuba; Chia sẻ Chiến lược phát triển tổ chức Hội và phát triển nông nghiệp bền vững theo Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam Cuba; Chia sẻ kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế về Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực, dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 14 - 20/11/2022.

Phát biểu tại buổi hội thảo, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội NDVN đã nhấn mạnh: “Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng đã được các thế hệ lãnh đạo Cuba, Việt Nam dày công vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển trong tất cả các lĩnh vực. Hai bên đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị mật thiết và hợp tác sâu rộng giữa hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội và ở tất cả các cấp độ từ Trung ương đến địa phương, giữa các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp Nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Hội NDVN rất vinh dự và vui mừng khi được chung tay bồi đắp thêm mối quan hệ mật thiết, lâu bền của hai quốc gia thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân cùng với Hội Tiểu nông Cuba.

Một lần nữa, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Hội NDVN và nông dân Việt Nam, chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Cuba đang phải gánh chịu nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19…”.

Điểm cầu Hội NDVN có các đồng chí lãnh đạo Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tham dự

Chia sẻ, thông tin với đồng chí Rafael Santiesteban Pozo, Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba về định hướng nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam; Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự của Hội NDVN các cấp và kinh nghiệm của Hội NDVN trong triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông thôn theo hướng bền vững, Chủ tịch Hội NDVN cho biết: “Trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội NDVN xác định kinh tế tập thể là một thành phần kinh tế quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước góp phần làm vững chắc nền kinh tế quốc dân. Quan điểm của Hội NDVN là phát triển kinh tế tập thể phải phù hợp với yêu  cầu và tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; phải thường xuyên quan tâm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới; coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Giúp các bạn Cuba có cái nhìn tổng quát về bộ máy và cách thức làm việc của Hội NDVN, Chủ tịch Hội NDVN đã chỉ ra 3 chức năng chính, 6 nhiệm vụ và 7 hoạt động trọng tâm của Hội. Hiện nay, Hội NDVN đang tập trung thực hiện 7 hoạt động trọng tâm trong hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Cụ thể:

Thứ nhất: Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nông dân: Các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú giúp nông dân giải tỏa bức xúc, mâu thuẫn trong tranh chấp dân sự nhất là lĩnh vực đất đai, thu hồi, bồi thường về đất.

Từ năm 2018 đến nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân, qua đó đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước, tạo động lực cho nông dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Thứ hai: Tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân: Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành ở trung ương và các ban, ngành ở địa phương, các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp tổ chức được hơn 290 nghìn lớp tập huấn cho gần 23 triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân về tổ chức sản xuất theo hướng phát triển các tổ hợp tác, liên kết sản xuất, hợp tác xã kiểu mới gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng công nghệ cao, an toàn theo chuỗi giá trị.

Thứ ba: Phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh: Các cấp Hội Nông dân đã tăng cường phối hợp với hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu đãi tín dụng của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ tiết kiệm vay vốn, để giúp nông dân vay vốn thuận lợi.

Thứ tư: Cung ứng vật tư đầu vào sản xuất cho nông dân: Các cấp Hội đã tích cực, chủ động, phối hợp và liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương hỗ trợ cho nông dân về cước vận chuyển, hỗ trợ lãi suất ngân hàng để mua vật tư, máy móc nông nghiệp; bảo lãnh, ký hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng vật tư, phân bón cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Thứ năm: Kết nối tiêu thụ nông sản: Hội Nông dân các tỉnh, thành phố xây dựng, duy trì, phát triển hệ thống 726 “Cửa hàng Nông sản an toàn”; chủ động triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản; tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ nông dân đẩy mạnh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

Thứ sáu: Tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Hội Nông dân các cấp đã tham gia hỗ trợ xây dựng được 3.358 sản phẩm OCOP được công nhận ở 59 tỉnh/thành phố.

Thứ bảy: Dạy nghề và tổ chức dạy nghề cho nông dân: Hơn 10 năm qua, Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam, các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành Hội và Hội Nông dân các cấp  đã phối hợp và trực tiếp tổ chức đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên cho 2.163.642 nông dân; trong đó trực tiếp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho 263.068 nông dân; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 1.800.574 nông dân. Tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh có thu nhập ổn định đạt trên 85%...

Điểm cầu Hội Tiểu nông Cuba

Đồng chí Rafael Santiesteban Pozo, Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba đánh giá cao các thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của Hội NDVN. Đây là những thông tin quý giá, có giá trị và hữu ích cho công việc của Hội Tiểu nông Cuba. Đồng chí Rafael Santiesteban Pozo, Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba cho biết, Đảng Cộng sản Cuba rất quan tâm đến công việc của ANAP (Hiệp hội Tiểu nông  Quốc Gia). Tại Hội nghị Trung ương 4 của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã phân tích việc cải tiến tổ chức, hoạt động nhằm vào nông dân,  bảo vệ mô hình của phát triển XHCN. Điều này đòi hỏi phải nâng cao vai trò của HTX và cung ứng dịch vụ tốt hơn. Hiện tại cùng với Đảng và Chính phủ, Hội Tiểu nông Cuba đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo chính trị để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và nhu cầu của nền kinh tế. Liên quan đến nông nghiệp ANAP đã phát triển mạnh mẽ phong trào nông nghiệp xanh với việc sử dụng phương pháp của nông dân cho nông dân. Mô hình này cho kết quả tích cực và nó biến Phong trào nông nghiệp sinh thái Nông dân cho nông dân và trở thành phong trào được biết đến…

Hội Tiểu nông Cuba hai năm một lần tổ chức Hội nghị quốc tế về Nông nghiệp sinh thái, Nông nghiệp bền vững và Chủ nghĩa hợp tác. Đến nay đã tổ chức được 7 cuộc họp với sự tham gia của hơn 1300 đại biểu đến từ 41 quốc gia đại diện cho các châu lục. Tháng 11 năm nay, Hội Tiểu nông Cuba sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 8, rất vui mừng được đón đồng chí Chủ tịch Hội NDVN đến tham dự…

Đồng chí Mai Bắc Mỹ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, T.Ư Hội NDVN trình bày quan điểm công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Hội NDVN

 Tại hội thảo, đồng chí Mai Bắc Mỹ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế T.Ư Hội NDVN đã trình bày quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Hội NDVN về công tác đối ngoại nhân dân. Qua các kỳ Đại hội, nhiệm vụ đối ngoại luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ của tổ chức Hội NDVN, không ngừng được bổ sung và phát triển. Quan hệ hữu nghị, hợp tác được tăng cường, củng cố và mở rộng, số lượng các đối tác quốc tế ngày càng tăng. Các hoạt động giao lưu hữu nghị với nông dân các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống được quan tâm tổ chức. Công tác vận động, khai thác nguồn lực quốc tế được chú trọng, tạo thêm nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đặc biệt, với Đảng, Chính phủ, nhân dân Cuba nói chung và Hội Tiểu nông Cuba nói riêng, Hội NDVN luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. Trong thời gian tới, Hội NDVN sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân ở các cấp Hội; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, mở rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác quốc tế trong và ngoài nước; tăng cường các hoạt động giao lưu nông dân, nhất là nông dân các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống như Cuba…

Đồng chí Yamila Sarduy Martinnez, Uỷ ban Thường vụ Hội Tiểu nông Cuba (ANAP) phụ trách công tác giáo dục, chính trị tư tưởng bày bỏ vui mừng cuộc gặp gỡ sẽ giúp cho những cán bộ của Hội tiểu nông Cuba có thêm kinh nghiệm làm việc. Cách trao đổi trực tuyến này đã giúp gắn kết tình đoàn kết giữa hai bên. Mong sự hợp tác này sẽ được thúc đẩy nhanh bằng sự ký kết vào tháng 9 năm nay. Hội Tiểu nông Cuba sẵn sàng là cầu nối để Hội NDVN cử cán bộ sang Cuba học tập…

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Đồng chí Lương Quốc Đoàn trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Hội Tiểu nông Cuba đã có lời mời sang thăm Cuba. Đồng chí Chủ tịch Hội NDVN nhất trí thống nhất tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn hằng năm giữa hai tổ chức nhằm thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp cũng như trong công tác Hội và phong trào nông dân;  Tăng cường trao đổi thông tin bằng hình thức trực tuyến nhằm thảo luận, trao đổi về các cơ hội hợp tác trong phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an ninh lương thực; trao đổi về lịch sử, văn hoá của hai quốc gia; Nhất trí nghiên cứu xây dựng và ký kết thoả thuận hợp tác giữa Hội NDVN và Hội Tiểu nông Cuba nhằm đưa các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai tổ chức đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Tháng 9/2022 Hội NDVN và Hội Tiểu nông Cuba tiếp tục tổ chức hội thảo online để trao đổi kinh nghiệm của hai bên.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba và đoàn đại biểu sang thăm và làm việc với Hội NDVN./.

"Chúng tôi rất ngưỡng mộ Việt Nam từ một đất nước bị chiến tranh phá hoại nặng nề giờ vươn lên là một đất nước có nhiều sản phẩm xuất khẩu trên thế giới, trong đó có nhiều mặt hàng là nông sản. Điều này cho thấy chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn rất được chú trọng. Trong đó Hội NDVN cũng có công đóng góp cho sự phát triển này. Chúng tôi mong muốn các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Cuba, để đẩy mạnh thương mại giữa hai nước. Cảm ơn Hội NDVN đã tổ chức hội thảo trực tuyến hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội và phong trào nông dân của Hội NDVN cho Hội Tiểu nông Cuba" - Đồng chí Orlando Nicolas Hernández Guillén, Đại sứ Cộng hoà Cuba tại Việt Nam.

TỪ KHÓA #công tác hội