Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN: Đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của tổ chức Hội
Kiều Anh - 06:54 10/01/2023 GMT+7
Ngày 9/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan; đồng chí Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, Phó Thủ trưởng Cơ quan; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội NDVN.

Tới dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Cao Xuân Thu Vân cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội.

Năm 2022, nhiều hoạt động của Hội đã tạo dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò tổ chức Hội ND

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2022 và nhiệm vụ công tác Hội năm 2023. Báo cáo nêu rõ: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội, các ban, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Hội đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra; qua đó đã góp phần đưa công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 đạt được những kết quả tích cực.

Điểm nhấn năm 2022, T.Ư Hội NDVN đã tổ chức thành công Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam tại tỉnh Sơn La; Lễ tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc; Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI; Lễ tôn vinh Nhà Khoa học của Nhà nông lần thứ Tư; Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V gắn với Ngày Hội Tam Nông năm 2022… Các sự kiện trên được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, nông dân và toàn xã hội.

Một tin vui trong năm 2022, Hội NDVN sau 10 năm ở vị trí quan sát viên giờ đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Nông dân thế giới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công tác tài chính năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2023; tình hình quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi cơ quan; Báo cáo công tác tổ chức, cán bộ năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân nhân năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Tại cơ quan T.Ư Hội, việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của cơ quan ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện tốt việc công khai dân chủ. Trên cơ sở đó tăng cường sự đoàn kết nhất trí, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; quan tâm nâng cao đời sống cả về vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội NDVN đã giải đáp các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội.

Năm 2023 bám sát thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Hội NDVN đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Trung ương Hội đã chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Chủ tịch Hội NDVN đã chỉ đạo năm 2023 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam. Để thực hiện thành công Chương trình công tác năm 2023, các ban, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội cần tập trung cao độ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự thân tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch Hội NDVN đề nghị tập trung vào những vấn đề lớn sau:

1. Tập trung tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/HNDTW  ngày 24/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022. Đặc biệt là Kế hoạch của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), cụ thể là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thiếu ý thức trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm nền nếp, kỷ cương, kỷ luật cơ quan, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; đặc biệt là sự tự tin, tự hào là cán bộ của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam để tận hiến và trưởng thành; người đứng đầu, lãnh đạo ban, đơn vị phải thực sự gương mẫu, có trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phải xây dựng được tập thể ban, đơn vị đoàn kết thực sự, thống nhất thực sự và đồng thuận cao trong tham mưu thực thi nhiệm vụ; trong thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan. Các ban, đơn vị phải nắm chắc và làm đúng chức năng, nhiệm vụ; cán bộ các ban, đơn vị làm việc phải đúng vai, thuộc bài. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Trung ương Hội phải tự soi mình, tự hình thành trong mình tinh thần thi đua, thái độ làm việc nghiêm túc, tận tuỵ, tận tâm vì công việc, vì tổ chức Hội.

2. Năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đề nghị các ban, đơn vị sâu, sát cơ sở, tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Trường trực Trung ương Hội chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội các cấp; Công tác nhân sự cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định; thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Hội Nông dân các cấp. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội phải nhận thức rõ, Đại hội Hội Nông dân các cấp là cơ hội để củng cố tổ chức Hội Nông dân từ Trung ương tới cơ sở; là ngày hội đoàn kết, sức mạnh của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp Nông dân Việt Nam.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/HNDTW vềTiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương Hội tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị”. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 có chất lượng, phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cơ quan Trung ương Hội.

Đồng thời, nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp tục rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và vị trí việc làm, biên chế của từng ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan, nhất là nề nếp, kỷ cương, kỷ luật, tư thế, tác phong của cán bộ cơ quan Trung ương Hội; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ và cải cách hành chính tại ban, đơn vị. Triệt để thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Đổi mới lề lối, tác phong làm việc; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để cải cách hành chính. Căn cứ quy chế chung, các ban, đơn vị tiếp tục hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc; việc giao nhiệm vụ phải cụ thể, có quy trách nhiệm rõ đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội nghiêm túc, chuyên nghiệp, giàu sáng tạo, cống hiến, tạo sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

5. Làm tốt công tác chăm lo chế độ chính sách và đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Trung ương Hội. Tranh thủ mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt chế độ phúc lợi, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Trung ương Hội.

Đổi mới quyết liệt, thực chất công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt xử lý triệt để bệnh thành tích, háo thành tích, thân sơ, quen biết trong khen thưởng; quan điểm khen ít nhưng tinh, đúng người, đúng việc; khen thưởng ưu tiên, quan tâm tới đội ngũ cán bộ trực tiếp làm việc; Xác định rõ mục tiêu công tác thi đua khen thưởng phải thực sự trở thành động lực phấn đấu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Trung ương Hội.

6. Quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đặc biệt nghiêm túc về tài chính các chương trình, dự án của Hội. Chủ động, tích cực tìm kiếm, khai thác các nguồn lực, các chương trình, dự án mới trong nước và quốc tế. Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề để tạo cơ sở vật chất cho Hội hoạt động và nâng cao hơn nữa đời sống của cán bộ nhân viên trong cơ quan.

Tại Hội nghị, TƯ Hội NDVN đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; Cờ Thi đua, Bằng khen của Ban Chấp hành TƯ Hội cho các đơn vị và cá nhân; phát động ký kết thi đua trong các ban, đơn vị.

 Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội NDVN trao tặng Bằng khen cho các đơn vị và cá nhân.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam năm 2022 cho đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN. Ảnh: Đức Quảng.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành T.Ư Hội cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2022. Ảnh: Đức Quảng
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội NDVN trao tặng Bằng khen của BCH TƯ Hội NDVN cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Hội. Ảnh: Trần Quảng
Các ban, đơn vị TƯ Hội ký giao ước thi đua năm 2023. ảnh: Trần Quảng