Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Bình Dương: Bàn giao 20 bể chứa vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và 10 thùng rác thải sinh hoạt

Ái Vân - 07:19 31/10/2022 GMT+7
Vừa qua, tại tỉnh Bình Dương, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ Tổng kết, bàn giao 20 bể chứa vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và 10 thùng chứa rác thải sinh hoạt cho Hội Nông dân xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên.

Đến dự Tổng kết dự án có ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Quản lý dự án; ông Võ Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Tân Uyên; cùng các lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hiếu Liêm; các đồng chí thành viên của Ban Quản lý Dự án... tham dự.

Chương trình thuộc Dự án xây dựng mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” tại xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 5218-QĐ/HNDTW, ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phê duyệt Dự án xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” thực hiện Dự án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật gắn với bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Dương bàn giao bể chứa cho xã Hiếu Liêm. Ảnh: ĐVCC

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã về công tác tham gia bảo vệ môi trường sống, sản xuất, kinh doanh, đầu tư các bể chứa thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thùng đựng rác thải sinh hoạt cho nông dân, từng bước ổn định, hình thành thói quen thu gom rác thải sản xuất nông nghiệp và rác sinh hoạt, bỏ rác đúng nơi quy định. Góp phần cải thiện, bảo vệ môi trường nông thôn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, giúp người dân biết phân loại rác thải, chất thải tại hộ gia đình góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân có kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải, khí thải trong sinh hoạt và sản xuất. Kết hợp lồng ghép các nguồn lực khác triển khai trên địa bàn để người dân tự nguyện đóng góp kinh phí vận chuyển, thu gom rác thải bảo vệ thực vật, làm cho môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp và theo hướng bền vững.

Dự án “Hội Nông dân tham gia thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật” tại xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhằm góp phần cùng địa phương khắc phục phần nào vấn đề bảo quản, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho hội viên, nông dân được thụ hưởng môi trường sống của chính gia đình ngày càng được trong sạch. Đây sẽ là các mô hình mẫu để Hội Nông dân các xã, thị trấn, các chi hội có điều kiện học tập, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhân rộng ra trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.