Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Liên kết sản xuất lúa giống, nông dân Quảng Nam thu lãi cao

15:41 11/02/2020 GMT+7

Nhờ liên kết sản xuất lúa giống, nông dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thu lãi cao, cuộc sống được ổn định

Liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có vai trò rất quan trọng trong tái cơ cấu, phát triển bền vững ngành Nông nghiệp. Hiện nay, tại tỉnh Quảng Nam, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện tốt hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống.

Liên kết sản xuất lúa giống nông dân hưởng lợi cao.

Liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có vai trò rất quan trọng trong tái cơ cấu, phát triển bền vững ngành Nông nghiệp. Hiện nay, tại tỉnh Quảng Nam, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện tốt hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống.

Theo ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hiện nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã đã tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

“Một số doanh nghiệp đã chủ động làm tốt việc này. Các doanh nghiệp cam kết chuẩn mực rõ ràng cũng tạo ra động lực rất lớn cho thu nhập của nông dân. Một vài doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi, như vùng Điện Thọ có sản phẩm giá trị cao trên thị trường”, ông Trần Úc cho hay.

“Chúng tôi cũng tài trợ cho các địa phương trong hình thức đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, tiếp cận quảng bá, hỗ trợ hội chợ đưa sản phẩm của mình đến gần thị trường và tạo ra một thương hiệu”, ông Trần Úc nói.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hàng hóa cho sản phẩm nông nghiệp.

Thời gian gần đây, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hàng hóa cho sản phẩm nông nghiệp.

Theo ông Mai Đình Lợi, Chi Cục trưởng, Chi Cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, sản xuất theo liên kết như vậy thì doanh nghiệp cùng thành viên có lợi. Họ đã liên kết sản xuất các loại giống lúa lai thu mua của dân. Nói chung chuỗi liên kết 3 nhà, doanh nghiệp, Hợp tác xã và người nông dân, tỉnh đang khuyến khích mạnh.

“Hiện, tỉnh đang hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị sản xuất và thu mua nông sản cho nông dân có tác dụng rất tích cực, góp phần cho các doanh nghiệp và hợp tác xã thực hiện chuỗi liên kết, đặc biệt bao tiêu sản phẩm cho người dân”, ông Lợi nói./.

(Theo VOV)