Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ngành Tuyên giáo thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

14:02 23/12/2022 GMT+7
Sáng 23/12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ vinh dự và phấn khởi được đón tiếp các vị lãnh đạo, bộ, ban, ngành cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo 62 tỉnh, thành ủy về dự hội nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, trong mọi nỗ lực và thành công của Thành phố, không thể tách rời sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự hỗ trợ, giúp sức của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự phối hợp đồng bộ của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy khẳng định, TPHCM sẽ luôn tiếp tục đón nhận sự quan tâm chỉ đạo từ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, sự phối hợp, hợp tác phát triển hiệu quả, thiết thực, cụ thể của các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước. Trong đó, ông mong muốn các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ; các ngành, các cơ quan thuộc binh chủng tuyên giáo cả nước và các tỉnh, thành phố ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tình cảm của cả nước và bạn bè quốc tế với Thành phố và ngược lại, góp phần vì sự phát triển của Thành phố và cũng là vì sự phát triển của cả nước.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo 

Năm 2022, ngành tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Cụ thể, đã chủ động, tích cực triển khai 22 đề tài, đề án để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được ban hành, triển khai thực hiện 5 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn...), góp phần hoạch định chủ trương, đường lối.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tổ chức, thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng; những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn để khắc phục; công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền, thông tin đối ngoại, định hướng dư luận xã hội, báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ, khoa giáo, xây dựng và phát triển ngành tuyên giáo đạt được nhiều thành tích ấn tượng, hiệu quả cao...
 

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chào mừng hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Với những thành tựu nổi bật nêu trên, ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết", tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét. Một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu nhạy bén trong đưa tin, thậm chí đưa tin gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận; bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Việc nắm bắt, định hướng chính trị, tư tưởng, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề dư luận quan tâm, nhất là phòng, chống dịch bệnh, quản lý tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, giáo dục, lao động việc làm còn hạn chế...

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Năm 2023 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV; lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, cùng nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh các lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu sẽ được tổ chức.

Toàn ngành tuyên giáo với phương châm bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, khẩn trương xây dựng chương trình trọng tâm, kế hoạch công tác năm 2023, trong đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc; bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc; xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa. 

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị cũng đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Theo Chinhphu.vn