Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

PVFCCo - Top 25 thương hiệu công ty hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp dẫn đầu Việt Nam năm 2023  

Đình Khôi - 10:16 20/10/2023 GMT+7
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Mã chứng khoán DPM) vừa được vinh danh trong Top 25 thương hiệu công ty hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp dẫn đầu Việt Nam năm 2023 theo xếp hạng của Tạp chí Forbes Việt Nam.
PVFCCo - Top 3 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp

Danh sách Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam được TC Forbes Việt Nam thực hiện thường niên từ năm 2016. Danh sách năm nay tập trung vào nhóm công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cá nhân và công nghiệp – hai lĩnh vực xương sống của nền kinh tế. Trong Top 25 này, thương hiệu PVFCCo được tính toán trị giá khoảng 104 triệu USD, nằm trong Top 3 thương hiệu có giá trị cao nhất.

Để tính toán giá trị thương hiệu, Forbes Việt Nam tập hợp dữ liệu tài chính của các công ty trong lĩnh vực. Với các công ty đại chúng, Forbes sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong ba năm gần nhất, và áp dụng phương pháp của Forbes USA để tính toán, theo đó loại bỏ lợi nhuận tạo ra từ các tài sản hữu hình để xác định lợi nhuận của công ty tạo ra từ tài sản vô hình. Giá trị thương hiệu công ty được xác định từ con số này sau khi phân bổ hệ số đóng góp của thương hiệu trong từng ngành và hệ số P/E trung bình của ngành đó tại thời điểm tính toán.

PVFCCo là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, nhiều năm liên tục được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất, có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Mới đây, PVFCCo cũng được chính TC Forbes Việt Nam xếp vào danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023.