Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội Nông dân Bình Dương:

Quyết tâm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

Nguyễn Vân - 07:21 14/02/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Những năm gần đây, đời sống vật chất tinh thần của nông dân tỉnh Bình Dương ngày một nâng cao, kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Hội Nông dân tỉnh trong hỗ trợ nông dân làm giàu, qua đó đã làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân Bình Dương năm 2023.
Nông dân Bình Dương hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, nông nghiệp tỉnh Bình Dương tăng trưởng khá, tốc độ phát triển tăng từ 3,5 - 4%/năm. Nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, quy mô sản xuất được nâng cao, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa; xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp, những sản phẩm chủ lực, có lợi thế trong nông nghiệp được quan tâm và có chính sách phát triển, một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra nước ngoài như chuối, bưởi, cam, quýt, các sản phẩm chế biến từ gỗ…

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành, doanh nghiệp tổ chức hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân tiếp cận các chính sách ưu đãi của tỉnh về khoa học, công nghệ mới, phân bón, vật tư nông nghiệp; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu; các nguồn vốn vay... để nông dân an tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội định hướng tuyên truyền, vận động nông dân tham gia sản xuất nông sản sạch, an toàn, tham gia mô hình kinh tế tập thể; góp phần quan trọng cùng địa phương thực hiện chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại. 
Đến nay, Bình Dương hoàn thành 100% xã nông thôn mới, có 29/41 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 3 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nông thôn mới: Huyện Dầu Tiếng, TX. Bến Cát, TP. Tân Uyên, các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên đã được Hội đồng Trung ương thẩm định hiện đang bổ sung hồ sơ để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. 
Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết: Hoạt động Hội đã góp phần tích cực thúc đẩy giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Bên cạnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hội viên, nông dân toàn tỉnh đã góp sức tích cực vào công cuộc kiến thiết đất nước qua phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Phát huy vai trò “chủ thể, là trung tâm” của nông dân
Ông Huy chia sẻ: Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới – Hợp tác – Phát triển”, các cấp Hội trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn; phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy, “cánh tay nối dài” của Đảng, chính quyền với nông dân, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Từ thành công của Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Bình Dương có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải không ngừng nỗ lực, vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao vai trò tổ chức Hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân tổ chức lại sản xuất theo yêu cầu thị trường; khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, mong đợi của nông dân, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền và thành viên đáng tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Ông Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. 

Năm 2024 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Huy nhận định, muốn làm tốt công tác Hội thì các cấp Hội cần thực hiện tốt vai trò làm cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước. Đồng thời Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã xây dựng nhiều đề án trọng tâm hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp như: Đề án “Hợp tác 6 nhà, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản phẩm nông sản”; Đề án “Mô hình nông dân khởi nghiệp sáng tạo có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp”; Đề án về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; Đề án “Đưa nông dân đi học tập mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề, liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh ở nước ngoài” giai đoạn 2024-2028; Đề án “Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp và Chi hội Trưởng Hội Nông dân đến năm 2030”.

Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh, hỗ trợ nông dân.
Nhằm phát huy vai trò nông dân là “chủ thể, trung tâm” trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã dựa vào tình hình cụ thể của địa phương để chỉ đạo các cấp Hội chủ động xây dựng Chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ với quyết tâm sớm đưa nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống trong cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.