Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá cho cán bộ, hội viên nông dân Lai Châu

Hoàng Tính - 07:24 25/10/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) – Trong 2 ngày (23 - 24/10), Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá, giám sát cho cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" năm 2023.

Nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá cho cán bộ Hội Nông dân và hội viên nông dân trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, trong 2 ngày (23 - 24/10), Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá, giám sát cho cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" năm 2023.

200 học viên tỉnh Lai Châu đã được tập huấn để nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá. (Ảnh HND Lai Châu)

Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Lai Châu, phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo; Chi hội trưởng, Chi hội phó, hội viên nông dân thuộc xã khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025) và hội viên nông dân người dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu.

Các học viên đã được tiếp thu 4 chuyên đề: Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát. Hội Nông dân Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Các học viên tham dự lớp tập huấn. (Ảnh HND Lai Châu)

Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, chia sẻ và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; qua đó sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Lập huấn giúp các học viên nắm được phương pháp, cách thức triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trang bị, bổ sung và nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá, giám sát cho cán bộ cơ sở và hội viên nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Từng bước nâng cao kiến thức trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.