Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Thanh Hóa phát động nhiều hoạt động thi đua chào mừng Đại hội
Thúy Minh - 07:05 31/03/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi,vn) - Để chào mừng Đại hội Hội ND các cấp, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ XI và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, ngay từ tháng 1/2023 Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội.

Phân rõ từng hoạt động ở cơ sở 
Bà Hà Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND Thanh Hóa cho biết: Chương trình nhằm tổ chức nhiều hoạt động, hình thức thi đua cho cán bộ, hội viên ND thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh năm 2023 có hiệu quả. Thông qua các hoạt động để tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, hội viên ND và tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò của giai cấp ND và Hội NDVN.
“Đây cũng là cơ hội để các cấp Hội phát huy vai trò chủ thể và sức mạnh to lớn của Hội NDVN và giai cấp ND trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, bà Hương nói.
Theo đó, Hội ND Thanh Hóa quán triệt các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi một đơn vị cấp huyện, cấp xã đăng ký 1 nội dung, phần việc thi đua trở lên, nội dung thi đua phải cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị.
Quá trình thi đua phải kịp thời nắm bắt, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến ra các phong trào thi đua. Kết thúc đợt thi đua phải có báo cáo đánh giá cụ thể.
 Mục tiêu cụ thể là xây dựng và triển khai chương trình công tác, nhiệm vụ năm 2023, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc làm cụ thể trong năm, phấn đấu 6 tháng đầu năm 2023 hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu của Hội cấp trên và của địa phương giao. Tổ chức thành công Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo đúng tiến độ và kế hoạch.
Tiếp đến là xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở các cấp Hội; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội ND tổ chức phong trào giỏi; Tham gia tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học với các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh; các điểm trình diễn kỹ thuật, các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để tuyên truyền nhân rộng.
Ngoài ra, chương trình cũng nhấn mạnh tới việc vận động ND phát triển ngành nghề, làng nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp… nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá. Tiếp tục vận động ND đoàn kết giúp đỡ nhau, khai thác nguồn lực to lớn từ trong nội bộ ND để hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững.
Đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội và các hoạt động chào mừng Đại hội
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội ND Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại nhìn chung các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung, công tác hậu cần chu đáo, bài bản để chuẩn bị Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. 
Xác định Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, hội viên ND, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “lãnh đạo Đại hội Hội ND các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028“; Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “lãnh đạo Đại hội Hội ND các cấp và Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028”; các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Hội ND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII.
Hội ND Thanh Hóa yêu cầu Hội ND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập ban tổ chức Đại hội; phân công nhiệm vụ, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Đại hội cấp cơ sở; hướng dẫn quy trình làm công tác nhân sự. Theo đó, Đại hội Hội ND cấp cơ sở hoàn thành trong quý I-2023; Đại hội Hội ND cấp huyện hoàn thành trong quý II-2023.

Hội viên nông dân xã Nam Động (Quan Hóa) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội đại biểu Hội ND xã Nam Động, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngay sau khi đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh được tổ chức tại xã Nam Động (Quan Hóa) và phường Trường Sơn (Sầm Sơn) vào tháng 12/2022, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 1 và tháng 2/2023. Đến ngày 22/2/2023 cả 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong đại hội điểm cấp cơ sở; đã có 109/553 cơ sở Hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, đảm bảo tiến độ về thời gian so với kế hoạch đề ra.
Bà Hà Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Điều đáng ghi nhận là các đơn vị đã tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên, nêu bật những kết quả đạt được của hoạt động công tác Hội và phong trào ND, có số liệu cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới. Công tác bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định Điều lệ Hội”.
Cũng theo bà Lan Hương, song song với hoạt động chuẩn bị cho Đại hội, các hoạt động công tác Hội cũng như hoạt động chào mừng Đại hội vẫn được Hội ND các cấp ở Thanh Hóa đẩy mạnh thực hiện. Điều này hứa hẹn kết quả tích cực, sự thành công của đại hội.