Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương bổ sung ủy viên

14:12 27/12/2022 GMT+7
Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 hiệp thương cử bổ sung nhiều ủy viên. Bà Trần Kim Yến được tín nhiệm làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sáng 27/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX. Hội nghị thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 

Báo cáo, tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nêu rõ: Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX

Cụ thể, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội về phát huy vai trò giám sát phản biện. Trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của MTTQ các cấp trong việc tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn cứu trợ Trung ương bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ.

Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị tập trung triển khai hoàn thành nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết tham gia xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu

Cụ thể, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội về phát huy vai trò giám sát phản biện. Trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của MTTQ các cấp trong việc tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn cứu trợ Trung ương bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ.

Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị tập trung triển khai hoàn thành nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Thực hiện có hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết tham gia xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2023 chỉ tiêu mức độ lạm phát có thể cao hơn nhưng "chúng ta đi trễ hơn các nước, đi từng bước để không gây sốc", cố gắng duy trì chế độ an sinh xã hội và điều chỉnh một số chế độ chính sách cho các đối tượng cần phải đặc biệt quan tâm.

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 20 người tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bổ sung 9 người tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh được hiệp thương cử bổ sung là Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024./.

Theo VOV

TỪ KHÓA #ubmt tq vn