Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bạc Liêu: Hơn 600.000 cử tri tham dự Ngày hội non sông

12:01 23/05/2021 GMT+7

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu, đến 7 giờ sáng ngày 23/5, toàn bộ 100% điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong lễ khai mạc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 và cử tri đã tiến hành bỏ phiếu. An ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu ổn định. Cử tri đi bầu đông đủ, đúng quy định, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Lữ Văn Hùng, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tại tổ Bầu cử số 4, UBND Phường 3 TP. Bạc Liêu tham gia bỏ phiếu.

Theo đó, Bạc Liêu có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 17 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 67 đơn vị bầu cử cấp huyện, 521 đơn vị bầu cử cấp xã. Tỉnh đã thành lập 551 Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, tổng số có 8.694 thành viên. Toàn tỉnh có 611.723 cử tri; có 551 khu vực bỏ phiếu.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, 2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu. Các ứng cử viên do địa phương giới thiệu có cơ cấu 5 nữ (chiếm 62,50%), 3 người trẻ tuổi (chiếm 37,50%) và một người tái ứng cử.

Ông Phan Như Nguyện, UV dự khuyến T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu tại tổ Bầu cử số 4, Phường 1 TP. Bạc Liêu.

Toàn tỉnh có 83 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 386 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 2.846 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Cơ cấu nữ, trẻ, tái ứng cử, ngoài đảng, dân tộc, tôn giáo đều đảm bảo theo quy định.

Ủy ban bầu cử các cấp đã lập, công bố, niêm yết tiểu sử tóm tắt và danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 theo từng đơn vị bầu cử, đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

Các cử tri có mặt từ sớm tại Tổ bầu cử số 4 TP. Bạc Liêu để chuẩn bị khai mạc bầu cử.

Đối với các khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho phép bỏ phiếu sớm hơn các khu vực khác bắt đầu từ 5 giờ ngày 23/5 để các cử tri thuộc lực lượng vũ trang tiến hành làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử.

Các nơi bỏ phiếu có tổ chức khai mạc thì tổ chức lúc 6 giờ, không tổ chức khai mạc thì bắt đầu bỏ phiếu lúc 6 giờ 30 phút và tất cả các điểm bầu cử dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 19 giờ cùng ngày.

100% điểm bỏ phiếu đều được tổ chức phun khử, sát khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt, nước vệ sinh sát khẩn và phòng cách ly tạm thời… các cử tri tham gia đều tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K.

Theo ghi nhận của phóng viên, 100%  điểm bỏ phiếu đều được tổ chức phun khử, sát khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt, nước vệ sinh sát khẩn và phòng cách ly tạm thời… Đảm bảo tốt các phương án phòng, chống dịch, phấn đấu tuyệt đối an toàn trong bầu cử. Quyết giữ vững không  để tỉnh Bạc Liêu có ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Hoàng Quân