Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Bình Thuận: Hai xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngô Phong - 15:47 21/05/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định số 627 /QĐ-UBND công nhận xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM)

Đông Tiến phấn đấu thực hiện tốt bộ tiêu chí theo chuẩn NTM

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện phấn đấu cuối năm 2023 xã Đông Tiến đạt chuẩn NTM. Từ đó, xã Đông Tiến đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các tổ chức, cá nhân và duy trì chế độ giao ban, kiểm tra thường xuyên các tiêu chí này.

Đến nay, xã Đồng Tiến đã ban hành và công bố quy hoạch xây dựng chung và được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Trong nỗ lực xây dựng NTM, hiện nay trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP cho sản phẩm ớt, với diện tích sản xuất là 2ha, sản lượng dự kiến là 80 tấn/ năm.

Đại diện xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc đón nhận Quyết định xã đạt chuẩn NTM - Ảnh Hữu Tiến

Hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã và Ban Vận động thôn văn hóa được củng cố và kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động theo quy định; Tiếp tục triển khai thực hiện một số điểm mới về Gia đình Văn hoá, Thôn Văn hóa, Khu Dân cư Văn hoá nông thôn mới theo quy định; Tranh thủ huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM nâng cao. Với những nỗ lực và với kết quả đạt được trong những năm qua, xã Đông Tiến vinh dự là xã của huyện Hàm Thuận Bắc đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM năm 2023.

Tân Lập hoàn thành 19/19 tiêu chí của NTM

Là một xã nằm dọc theo quốc lộ 1A của tỉnh Bình Thuận,m xã Tân Lập có địa hình thuận lợi cho phát triển các loại hình kinh tế về nông nghiệp, lâm nghiệp lẫn dịch vụ. Hàng năm xã Tân Lập luôn kiện toàn củng cố Bản quản lý, Ban phát triển thôn, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện.

Ông Nguyễn Lộc – Chủ tịch UBND xã cho biết: “NTM là Chương trình chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Do vậy, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, địa phương tiếp tục xây dựng Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Lễ công bố quyết định đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh Bình Thuận tại xã Tân Lập - Ảnh Hữu Tiến

Qua 13 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay xã Tân Lập, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Điển hình như tập trung đầu tư phát triển, kiên cố hóa kênh thủy lợi, giao thông nông thôn; vận động nhân dân thực hiện và phát huy quy chế dân chủ trong việc đóng góp tiền, ngày công nâng cấp và tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn trong toàn xã, để phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận lợi tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp. Với kết quả đạt được, ngày 19/3/2024 xã Tân Lập đã được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận xã đạt chuẩn NTM.