Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cà Mau đạt giải Tập thể Xuất sắc Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Vân Nguyễn - 13:59 23/10/2023 GMT+7
Tối ngày 22/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi nhằm biểu dương, tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao tại cuộc thi.

Tham dự Lễ trao giải có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị tổ chức và tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.  

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Được phát động vào ngày 1/2/2023, cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là điểm nhấn nổi bật trong dịp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: ĐVCC

Tại Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Cùng với giải Tập thể Xuất sắc, đơn vị tỉnh Cà Mau còn có cá nhân đạt giải Tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu và 2 giải Khuyến khích. Hai em Phạm Phương Thuỳ và Phạm Huỳnh My, sinh năm 2006, học sinh Trường THPT Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời được khen thưởng giải Tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu; 2 giải Khuyến khích thuộc về tác giả Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Phương, đơn vị Trường Chính trị tỉnh và tác giả Trịnh Hồng Nhi, đơn vị Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 được phát động từ ngày 1/2 đến 31/7/2023. Toàn quốc có 301.365 tác phẩm dự thi ở cả 5 loại hình: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip, gấp gần 3 lần so với năm 2022. Nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước đã tổ chức giải sâu rộng ở các cấp, chọn lựa tác phẩm xuất sắc gửi dự thi cấp trung ương. Nhiều tác phẩm dự thi tiếp tục đi sâu phân tích những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ và khẳng định những giá trị truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh: Kế thừa kinh nghiệm và tiếp nối thành công của 2 mùa giải trước, cuộc thi lần thứ 3 đã khẳng định được tính hấp dẫn nên có sự phát triển cả về đối tượng, số lượng bài dự thi, thể loại báo chí và chất lượng các tác phẩm. Qua cuộc thi cho thấy, nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; là bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, phê phán cái sai, cái tiêu cực. Cuộc thi đã góp phần quan trọng đối với việc tạo lập, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội.

Cà Mau được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Thành công của cuộc thi năm nay, cùng với 2 năm trước đó (2021, 2022) là minh chứng sinh động khẳng định Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào cuộc sống, được triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo và có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Để cuộc thi đạt kết quả tốt, bên cạnh phát huy những thành công đạt được; nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; cần khắc phục những hạn chế, bất cập nảy sinh, nhất là tính hình thức, chiếu lệ… chúng ta cần không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi, bên cạnh yếu tố lan tỏa, cuộc thi lần này có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Nhiều tác phẩm dự thi làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ, lan tỏa các Nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa XIII, Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên thời gian qua. Điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như vấn đề “tự soi”, “tự sửa”, “nêu gương”, “sợ trách nhiệm”. Điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.