Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cao Bằng giải ngân 1 tỷ đồng cho hội viên nông phát triển kinh tế

Hoàng Tính - 07:10 25/10/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong ngày 24/10 tại thị trấn Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Nguyên Bình, Hội Nông dân thị trấn Nguyên Bình để giải ngân 01 tỷ đồng cho 14 hộ gia đình trên địa bàn thực hiện dự án “Chăn nuôi lợn, kết hợp trồng cân ăn quả”

Tham dự buổi lễ giải ngân có đồng chí Dương Hùng Dũng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện Nguyên Bình, Thường trực Đảng ủy thị trấn, Hội Nông dân thị trấn Nguyên Bình và 14 hộ là hội viên nông dân nông dân vay vốn.

Hỗ trợ nông dân thị trấn Nguyên Bình vay vốn phát triển sản xuất. (Ảnh HND Cao Bằng)

Dự án “Chăn nuôi lợn, kết hợp trồng cây ăn quả” có tổng số vốn vay 01 tỷ đồng với 14 hộ vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương (Hội Nông dân Việt Nam) ủy thác. Đây là nguồn vốn quan trọng giúp hội viên nông dân thị trấn Nguyên Bình yên tâm đầu tư mở rộng diện tích chăn nuôi và trồng cây ăn quả, hiện đại hóa phương thức sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên nông dân.

 Phát biểu tại hội nghị đồng chí Dương Hùng Dũng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Cao Bằng đề nghị: Các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả phí và gốc đúng kỳ hạn; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới.