Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp: Tiền đề phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

14:29 21/09/2020 GMT+7
Phát huy vai trò của Hội Nông dân (ND) trong việc định hướng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn, Hội ND tỉnh Hải Dương đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

Phát huy vai trò của Hội Nông dân (ND) trong việc định hướng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn, Hội ND tỉnh Hải Dương đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể ở nông thôn và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội ND nghề nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình sản xuất tiên tiến ở Hải Dương trước buổi đối thoại với nông dân năm 2018.

Mở rộng, phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế

Để xây dựng và phát triển các mô hình, hàng năm Hội ND tỉnh giao chỉ tiêu thi đua xây dựng các mô hình kinh tế tập thể mới, xây dựng chi, tổ Hội ND nghề nghiệp đến Hội ND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. đồng thời Hội ND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế; hỗ trợ nông dân tham gia và hưởng lợi từ cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả đến năm 2020”; đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”; đề án “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” của UBND tỉnh. Các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các câu lạc bộ, tổ chức các buổi tham quan, hội thảo, cho vay vốn phát triển mô hình; Cung cấp thông tin thị trường, giá cả, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm; Vận động, liên kết, thu hút doanh nghiệp để đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho hội viên nông dân. Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm; phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chỉ dẫn địa lý trong quảng bá sản phẩm như: Táo, cà chùa Nhân Huệ (Chí Linh); gạo Bắc thơm (Bình Giang, Thanh Miện); ổi, rau sạch Liên Mạc (Thanh Hà); Vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ nông thôn gắn với vận động thành lập các tổ hợp tác, chi, tổ Hội ND nghề nghiệp.

Từ đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình điểm trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực; số mô hình tăng cả về số lượng và chất lượng; nội dung hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Trong những năm qua, các cấp Hội đã xây dựng được 405 mô hình kinh tế tập thể, cơ bản các mô hình triển khai có hiệu quả và thể hiện rõ sự tác động của Hội. Các mô hình kinh tế tập thể này tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vươn lên giảm nghèo và làm giàu bền vững, thể hiện rõ vai trò hướng dẫn các thành viên chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tổ chức các dịch vụ sản xuất.

Các mô hình tiêu biểu HTX thủy sản phường Cổ Thành (Chí Linh), HTX nuôi gà thương phẩm xã Tân Việt (Thanh Hà), Tổ hợp tác trồng nấm sạch xã Nam Tân (Nam Sách), Tổ hợp tác nuôi bò xã Nam Hưng (Nam Sách), Tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn các xã: Tân Quang (Ninh Giang), Nguyên Giáp (Tứ Kỳ), Gia Lương (Gia Lộc), Đức Chính (Cẩm Giàng).. Phối hợp với công ty TNHH Tuấn Hiển xây dựng mô hình sử dụng phân bón sinh học Amio trên cây cam, bưởi tại phường Thất Hùng (Kinh Môn), cây na tại phường Hoàng Tiến (Chí Linh), cây ổi tại xã Cẩm Chế, Thanh Xuân (Thanh Hà)…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội nghị triển khai mô hình “Tổ Hội ND nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ ổi an toàn xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà”.

Xây dựng, phát triển các chi, tổ Hội nghề nghiệp

Những kết quả trên đã góp phần nâng cao số lượng, chất lượng của các mô hình kinh tế hợp tác trên địa bàn toàn tỉnh, là tiền đề, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển các tổ hợp tác, các chi, tổ Hội ND nghề nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 54 chi Hội ND nghề nghiệp với 1.961 hội viên và 68 tổ Hội ND nghề nghiệp với 1.702 hội viên. Hiện nay, các tổ Hội được thành lập đã hoạt động tốt và có những kết quả nhất định về kinh tế cũng như dịch chuyển cây trồng, chăn nuôi theo hướng mới.

Để thể hiện vai trò định hướng và đồng hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng và phát triển các tổ hợp tác, chi, tổ Hội ND nghề nghiệp, năm 2019, Hội ND tỉnh Hải Dương đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng 3 mô hình điểm tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn gồm 97 thành viên. Cụ thể: Mô hình tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ gà thương phẩm an toàn xã Tân Việt (Thanh Hà) với 20 thành viên tham gia; mô hình tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ gạo Bắc Thơm số 7 an toàn xã Long Xuyên (Bình Giang) với 42 thành viên; mô hình tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cà chua an toàn xã Nhân Huệ (Chí Linh) với 35 thành viên.

Năm 2020, Hội ND tỉnh trực tiếp chỉ đạo xây dựng 6 chi, tổ Hội ND nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn với 128 thành viên tham gia, quy mô trung bình 3-5ha/mô hình, gồm: Cam an toàn tại xã Chi Lăng Nam, gạo Bắc thơm số 7AT xã Lê Hồng (Thanh Miện), bưởi an toàn tại xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang), ổi an toàn tại xã Thanh Xuân (Thanh Hà), táo, cà chua an toàn tại xã Nhân Huệ (Chí Linh), đồng thời triển khai Dự án khoa học “Xây dựng mô hình sản xuất gà Mía lai Sasso thương phẩm trên địa bàn huyện Thanh Hà”, đã tổ chức chuyển giao 10.000 con gà giống Mía lai Sasso cho 10 hộ nông dân tham gia dự án tại xã Tân Việt và Tân An (Thanh Hà). Các mô hình trên đều được Hội ND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bao bì, tem nhãn truy xuất nguồn gốc..

Cơ bản các mô hình bước đầu cho hiệu quả khá rõ rệt, các hộ tham gia đã thể hiện tính liên kết trong chọn lựa cây, con giống, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm bón, kỹ thuật, thông tin thị trường giá cả, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt về hiệu quả kinh tế các mô hình đều cho năng suất, lợi nhuận khá cao, ví dụ tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ gà thương phẩm an toàn xã Tân Việt (Thanh Hà), với quy mô 20.000 con/lứa, giống gà được áp dụng là gà ri lai Hòa Phát thương phẩm, nuôi theo hướng an toàn, bình quân mỗi hộ nuôi 1.000 gà sau 4 tháng có lợi nhuận đạt 36 – 40 triệu đồng, so với các hộ ngoài mô hình, bình quân mỗi hộ trong tổ hợp tác nuôi 1.000 gà có lợi nhuận cao hơn so với các hộ ngoài mô hình là 3 triệu đồng/4 tháng nuôi.

Mô hình Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cà chua an toàn xã Nhân Huệ (Chí Linh), với quy mô 5ha, năng suất trung bình đạt 2,2 tấn/sào, doanh thu trung bình đạt 22 triệu đồng/sào, được sự hỗ trợ của Hội ND các cấp đã liên hệ với Công ty Cổ phần Greenfarm Mộc Châu tiêu thụ khoảng 50% sản phẩm cà chua với giá cao hơn thị trường là 1.000 đồng/kg, 50% còn lại được tổ trưởng tổ hợp tác thu mua để cung cấp cho các bếp ăn khu công nghiệp; các hộ tham gia mô hình có lợi nhuận trung bình cao hơn so với các hộ không tham gia mô hình khoảng 2 triệu đồng/sào… Qua quá trình triển khai mô hình Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cà chua an toàn xã Nhân Huệ (Chí Linh), đã xuất hiện một số gương nông dân tiêu biểu trong thực hiện mô hình như: Ông Nguyễn Văn Chua trồng trên 7 sào có lợi nhuận trên 120 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Liên trồng trên 5 sào, lợi nhuận trên 90 triệu đồng.

Đánh giá về công tác xây dựng mô hình kinh tế, tổ hợp tác, chi, tổ ND nghề nghiệp, bà Phạm Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Hải Dương cho biết: “Trong những năm qua các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, chi, tổ Hội ND nghề nghiệp đã phát huy được hiệu quả, đặc biệt là các mô hình điểm do Hội ND tỉnh trực tiếp chỉ đạo sẽ được nghiên cứu, triển khai nhân rộng và mở ra hướng xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hình thức tổ chức sản xuất tập trung, hiệu quả, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, góp phần tăng cường mối liên kết giữa hộ ND với doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Về lâu dài, việc xây dựng các chi, tổ Hội ND nghề nghiệp sẽ tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, góp phần thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư Hội NDVN, chủ trương của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Bài và ảnh: Bùi Hải Hưng