Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024) CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)

Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhóm PV - 10:56 27/12/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Ngày 27/12/2023, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Tiến Nam đã báo cáo kết quả trước Đại hội về kết quả Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII.

Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM KHÓA VIII:

DANH SÁCH 18 UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM KHÓA VIII:

1. Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3. Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

4. Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội.

7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh Trung ương Hội.

8. Đồng chí Vũ Quốc Huy -  Trưởng Ban Xã hội Trung ương Hội.

9. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

10. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa -  Trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương Hội.

11. Đồng chí Mai Bắc Mỹ - Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Phan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội.

13. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường -  Quyền Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội.

14. Đồng chí Đinh Hồng Thái - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình.

15. Đồng chí Lê Thị Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam.

16. Đồng chí Đa Cát Vinh - Tỉnh ủy Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

18. Đồng chí Vàng Thị Bình - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên.

DANH SÁCH 111 UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH T.Ư HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM KHÓA VIII:

A. Khối cơ quan Trung ương Hội

1. Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3. Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

4. Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

6. Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội.

7. Đ/c Đỗ Minh Hải, Phó Thủ trưởng cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội.

8. Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng Trung ương Hội.

9. Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương. 

10. Đ/c Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay.

11. Đ/c Trần Mạnh Hoài, Trưởng ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội.

12. Đ/c Nguyễn Lâm Hồng, Phó Trương Ban kinh tế Trung ương Hội.

13. Đ/c Lều Thị Minh Huệ, Phó Trưởng ban Xã hội Trung ương Hội.

14. Đ/c Vũ Quốc Huy,  Trưởng ban Xã hội Trung ương Hội.

15. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn mới.

16. Đ/c Phạm Huy Hưng, Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh Trung ương Hội.

17. Đ/c Lò Trung Kiên, Phó Trưởng ban Xã hội Trung ương Hội.

18. Đ/c Bùi Kim Liên, Phó Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân.

19. Đ/c Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội.

20. Đ/c Nguyễn Tiến Cường,  Quyền Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội,

21. Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh Trung ương Hội.

22. Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội.

23. Đ/c Trương Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn.

24. Đ/c Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội.

25. Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An Ninh Trung ương Hội.

26. Đ/c Phạm Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn.

27. Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế TW Hội.

28. Đ/c Nguyễn Khắc Toàn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

29. Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Thủ trưởng cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương Hội.

B. Khối Hội Nông dân các tỉnh, thành phố: 

30. Đ/c Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

31. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.

32. Đ/c Nguyễn Văn Bàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre.

33. Đ/c Trần Văn Bến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị.

34. Đ/c Vàng Thị Bình, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên, 

35. Đ/c Giàng A Câu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

36. Đ/c Dương Hùng Dũng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng.

37. Đ/c Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh.

38. Đ/c Phùng Quang Dũng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

39. Đ/c Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu.

40. Đ/c Hồ Gấm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông.

41. Đ/c Lý Văn Giàu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

42. Đ/c Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn.

43. Đ/c Hà Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

44. Đ/c Phan Xuân Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên.

45. Đ/c Lê Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long.

46. Đ/c Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

47. Đ/c Ngô Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

48. Đ/c Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận.

49. Đ/c Huỳnh Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau.

50. Đ/c Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận.

51. Đ/c Lê Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An.

52. Đ/c Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.

53. Đ/c Ngô Văn Huỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh.

54. Đ/c Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

55. Đ/c Phạm Lệ Lam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng.

56. Đ/c Lại Thị Loan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

57. Đ/c Đào Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

58. Đ/c Nguyễn Hùng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định.

59. Đ/c Đỗ Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh.

60. Đ/c Hoàng Văn Ngôn, Tỉnh ủy viên,Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn.

61. Đ/c Nguyễn Văn Nhiên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang,  

62. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang.

63. Đ/c Mai Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

64. Đ/c Nguyễn Chí Quang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

65. Đ/c Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

66. Đ/c Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình.

67. Đ/c Trần Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình.

68. Đ/c Lê Thị Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, 

69. Đ/c Lê Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình.

70. Đ/c Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình.

71. Đ/c Vũ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên.

72. Đ/c Nguyễn Văn Thi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; Đại biểu QH Khóa XV.

73. Đ/c Nguyễn Hữu Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Đà Nẵng.

74. Đ/c Trịnh Văn Thiện, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

75. Đ/c Đỗ Trần Thịnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.

76. Đ/c Nguyễn Hoàng Thoại, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.

77. Đ/c Nguyễn Quang Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kon Tum.

78. Đ/c Trần Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang.

79. Đ/c Nguyễn Thủy Trọng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

80. Đ/c Võ Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang.

81. Đ/c Nguyễn Văn Trượng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Định.

82. Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Nam.

83. Đ/c Võ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai.

84. Đ/c Nguyễn Quang Tùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

85. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

86. Đ/c Trần Quang Tường, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng.

87. Đ/c Đa Cát Vinh,  Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, 

88. Đ/c Trần Văn Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước.

89. Đ/c Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh.

90. Đ/c Lê Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh.

C. Khối bộ, ngành, đoàn thể Trung ương: 

91. Đ/c Đào Việt Ánh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

92. Đ/c Vũ Trọng Bình, Cục trưởng cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

93. Đ/c Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội VN.

94. Đ/c Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

95. Đ/c Hoàng Trung, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

96. Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

D. Khối Doanh nghiệp: 

97. Đ/c Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông.

98. Đ/c Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.

99. Đ/c Nguyễn Văn Hiển, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền nam.

100. Đ/c Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam.

101. Đ/c Lê Hồng Phúc, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

102. Đ/c Phạm Ngọc Thành, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phẩn thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

103. Đ/c Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc trời.

E. Khối nhà khoa học: 

104. Đ/c Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

105. Đ/c Vũ Ngọc Huyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

106. Đ/c Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

F. Khối Hợp tác xã:

107. Đ/c Huỳnh Mừng Em, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Đồng Tiến, tỉnh Bạc Liêu.

108. Đ/c Đặng Dương Minh Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số, tỉnh Bình Phước.

109. Đ/c Võ Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thăng Bình, tỉnh Đắk Lắk.

G. Khối Hội viên tiêu biểu: 

110. Đ/c Nguyễn Thị Trâm, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, Hội viên Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

111. Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, tỉnh Quảng Nam.

Đại biểu đặt nhiều kỳ vọng sau Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam
(Tapchinongthonmoi.vn) Chia sẻ sau Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2923-2028.