Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Công bố toàn văn kết luận vụ Mobifone mua AVG

01:20 25/03/2018 GMT+7

Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố toàn văn Kết luận thanh tra toàn diện Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chủ trì buổi công bố

Buổi công bố được tổ chức vào ngày 23/3, tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, cùng sự tham dự của đại diện các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn phòng Chính phủ, đại diện Mobifone và các cơ quan liên quan.

Theo Thanh tra Chính phủ, quá trình thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, bao gồm tất cả các giai đoạn trong quá trình thực hiện dự án, gồm: Việc đề xuất đầu tư, lập dự án đầu tư; việc trình, phê duyệt dự án đầu tư; việc thực hiện dự án và hiệu quả đầu tư…

Kết luận thanh tra đã khái quát được quá trình thực hiện dự án đầu tư, nêu rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan liên quan. Theo đó, ngoài trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông còn có trách nhiệm của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công an và Văn phòng Chính phủ.

Đánh giá đây là vụ việc kinh tế nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã trình bày văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (thay mặt Thủ tướng Chính phủ) đồng ý với Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra đề nghị các bộ, ngành liên quan, trực tiếp là Mobifone khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra chủ trì phối hợp Vụ 1 và Trưởng đoàn, thành viên Đoàn Thanh tra đôn đốc, kiểm tra, xử lý các vấn đề trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra đúng theo Luật Thanh tra và Nghị định hướng dẫn.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ, nếu có ý kiến có thể gửi bằng văn bản tới các cơ quan chức năng trên tinh thần bảo đảm thực hiện việc thực hiện Kết luận thanh tra khách quan, trung thực, đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật…

Theo VGP