Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hương, báo công với Bác Hồ

Bùi Ánh - 14:09 27/09/2023 GMT+7
(Tapchinongthomoi.vn) Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, sáng ngày 27/9, đoàn đại biểu dự Đại hội đã về Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn – Nghệ An) long trọng tổ chức dâng lễ, dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu tại Khu di tích Kim Liên

Trong không khí trang nghiêm, thành kính đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn côngg lao to lớn của Bác – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của Nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, làm theo lời Bác dạy, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, bám sát tình hình của hội viên nông dân, xây dựng kế hoạch, triển khai được nhiều phong trào ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, nông dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hoa, báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Hội có nhiều đổi mới; nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú và thiết thực; Chất lượng tổ chức cơ sở Hội, chất lượng hội viên, năng lực đoàn kết, tập hợp nông dân của tổ chức Hội được nâng lên. Vai trò của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được khẳng định; hoạt động dạy nghề, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế được đẩy mạnh…Toàn bộ 13 chỉ tiêu do Đại hội HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra đều được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng nhớ Bác

Trước anh linh Bác, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phấn đấu trong nhiệm kỳ mới thực hiện tốt những lời chỉ bảo của Bác về công tác đoàn kết, tập hợp nông dân, quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh, để Hội thực sự là tổ chức đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; phát huy tốt hơn vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới…